Inden du vælger at kandidere til DL-F bestyrelsen, kan det være en god ide at kende lidt til opgaven. Læs her, hvad der er af poster og indhold. Vi kalder det for ”jobbeskrivelser” – ”lønnen” er at være med til at gøre en forskel for faget og fællesskabet. 

Formandsskabet:

1 formand og 1 næstformand fra hhv. Privat/Handel og Stat/Kommunal sektorerne. 
Hver især varetager opgaver, som er relevante for deres egen sektorer, f.eks. overenskomster.
Forud for bestyrelsesmøder holdes formandskabsmøde (for formandskab og sekretariat), hvor bl.a. dagsorden forberedes. Det er også her, at en del af koordineringen af praktiske opgaver sker med sekretariatet.
Følgende opgaver fordeles i formandskabet efter relevans. Formanden vil som hovedregel have de fleste poster.
Observatør ved HK Privat sektorbestyrelsesmøder 
Repræsentant i CO-Industris centralledelse 
Repræsentant i HK-sektorernes forhandlingsudvalg
Møder med de enkelte HK-sektorer 
Møder med DL-F kontaktpersoner i afdelinger
Møder med skoleansatte og uddannelsesudvalg på skoler
Besøg på lokale arbejdspladser og i brancheklubber
Formanden kan forvente gennemsnitligt at skulle bruge to dage pr. uge til arbejdet (frikøb). Disse dage vil dog ligge ujævnt fordelt over perioden, hvilket gerne skal være foreneligt med vedkommendes arbejdsplads. Næstformanden frikøbes ved behov, men i størrelsesordenen 2-4 dage pr. måned (inkl. bestyrelses- og formandskabsmøder).

Bestyrelsesmedlem:

Som almindeligt bestyrelsesmedlem kan du forvente disse opgaver:
Deltage i bestyrelsesmøderne. Hvis ikke man har fri til fagligt arbejde, er der mulighed for frikøb.
Skrive indlæg til LABORANTEN: Kommentaren eller korte indlæg til ”Orientering fra bestyrelsen”. 
Kontaktperson for en af brancheklubberne ude i landet og deltage i brancheklubbens generalforsamling. 
Kontaktperson for et af DL-Fs udvalg/netværk og deltage i udvalgets/netværkets møder. 
Som bestyrelsesmedlem er du med til at tage de overordnede politiske beslutninger i DL-F, men kan også forvente at være med til diverse praktiske opgaver, f.eks. ved kurser, planlægning af medlemsmøder, skrivning af beretning osv.

Ansvarshavende redaktør:

Som ansvarshavende redaktør er du samtidig almindeligt bestyrelsesmedlem med følgende særlige opgaver:
Planlægge og tilrettelægge LABORANTEN ved brug af en temaliste for de kommende numre af bladet i samarbejde med jourhavende redaktør, som er tilknyttet fagbladet.
Herunder være ansvarlig for at indhente forslag til artikler fra medlemmerne, DL-F’s faste udvalg eller netværk og bestyrelsen.
Sikre en udvikling af LABORANTEN i samarbejde med bestyrelse og Kommunikationsudvalg. 
Redaktøren kan forvente gennemsnitligt at skulle bruge 1-2 dage om måneden til arbejdet (frikøb).