Den 1. februar 2024 trådte en ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde i kraft. Den nye bekendtgørelse, som indeholder reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed, tydeliggør blandt andet, at virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV) er en proces, der skal gennemføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne. Ændringerne skal samtidig tydeliggøre de eksisterende roller i arbejdsmiljøorganisationen, så det bliver nemmere at samarbejde om arbejdsmiljø.

Flere bestemmelser i den nye bekendtgørelse er allerede velkendte fra den nuværende bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed og fra bekendtgørelsen om arbejdets udførsel, men der er også nye krav. Tre af de vigtige punkter fra den nye bekendtgørelse er:

  1. Der indføres en ny beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, som gælder, hvis arbejdsmiljørepræsentanten ikke er omfattet af en overenskomst, og der ikke er en overenskomst for det pågældende faglige område. I det tilfælde skal arbejdsmiljørepræsentanten have et forlænget opsigelsesvarsel på seks uger.
  2. Som noget nyt skal arbejdsgiveren dokumentere over for Arbejdstilsynet, at der er taget højde for det såkaldte ”nærhedsprincip” ved etablering af arbejdsmiljøorganisationen og ved større væsentlige ændringer i virksomheden. Nærhedsprincippet går bl.a. ud på, at der skal være tilstrækkeligt mange AMR’er til, at alle ansatte kan komme i kontakt med deres AMR inden for deres arbejdstid. Der skal derudover bl.a. tages hensyn til virksomhedens størrelse, geografiske forhold og om der er nogle særlige risici på arbejdspladsen.
  3. Der skal ikke længere udarbejdes en kompetenceplan for valgte og udpegede i AMO, men supplerende uddannelse skal fortsat drøftes på den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 

Se bekendtgørelsen her.