Referat v. generalforsamling
i HK-klubben i Gebr. Heinemann

Onsdag d. 30. september 2020 kl. 15.00 – 18.00
på SAS Radisson (Amager)

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Kate Jensen er valgt som dirigent, og Helle Nevers som referent

2. Bestyrelsens beretning v. formand Michael Skarenstam
Se vedlagte beretning. Beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab v. Pia Skjoldsøe
Se vedhæftet. Regnskab enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.

5. Valg af:

a) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
Maiken Modest (næstformand) og Pia Skjoldsøe (kasserer) er valgt.

b) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Lene Jacobsen og Jane Schøtt Hansen er valgt.

c) 1 revisor suppleant for 1 år
Finn Hansen

6. Eventuelt

Følgende forhold blev diskuteret:

Pia spørger til jubilæums gaver ifl. personale håndbogen ?

Anciennitetstillægget diskuteres og der er enighed om at det er det første der forhandles om at få hævet.

Fritvalgskonto bliver diskuteret, hvad kan den bruges til mht. børn og seniorer?

Pia spørger om rengøring, Maiken fortæller at rengøringsfirmaet stopper 31/10 og så tager Event Force over, mange mener der er rigtig beskidt.

En medarbejder på gulvet skal daglig gå med gul vest og huske kunder og ansatte på at holde afstand og spritte af. Corona regler diskuteres.

Fikse Frank skal bestille rengøringsmiddel til tastatur.

Lise spørger hvordan man regner ferien ud, når det regnes i hele dage?

Berit fortæller at Karina siger det stadig vil regnes i timer.


Sahir : der er fejl i løn og ferie. Maiken opfordrer til at alle tjekke lønsedler og ferie timer.

Berit efterlyser gennemskuelig oversigt af ferie udregning.

Fritvalgskontoen tages op på S.U.

Maiken opfordrer til at vi ikke hjælper ikke HK medlemmer med spørgsmål.

Berit: kritik til Michael, lidt information til medlemmerne vil være på sin plads.

Pia savner energi i HK klubben.

Hvad er det vi vil med denne klub?