På grund af den aktuelle situation i Gebr. Heinemann og lufthavnen generelt, er der sikkert en del, der har spørgsmål, dels til det der er sket i foråret/sommeren, samt fremtiden. Vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål efter bedste evne, og derfor indledes generalforsamlingen lidt utraditionelt med en ”spørgetime”. Du er velkommen til at sende dine eventuelle spørgsmål på mail til Kristian (HK) på 01kkp@hk.dk, aflevere dem til undertegnede eller stille dem på dagen.

Dagsorden

1. "Spørgetime" (kl. 15.30 - 16.00 - herefter ordinær generalforsamling)
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning 
5. Kassererens beretning inkl. regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg:
     a. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - Maiken Modest og Pia Skjoldsøge modtager genvalg
     b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år - Lene Jakobsen + 1 ledig plads
     c. 1 revisorsuppleant for 1 år - 1 ledig plads
8. Eventuelt

Af hensyn til forplejning beder vi dig om at tilmelde dig. Forplejningen består i år af kaffe, kage og drikkevarer – idet det pga. sundhedskrisen ikke er muligt at tilbyde middag. Du kan tilmelde dig ved at skrive dit fulde navn i en SMS til 9245 1676, eller på sedlen i pauserummet. Sidste frist for tilmelding samt forslag til dagsordenen er 22. september 2020. Eventuelle forslag skal afleveres til undertegnede eller sendes til Kristian - 01kkp@hk.dk.

Venlig hilsen
Michael Skarenstam
Tillidsrepræsentant