Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

DAGSORDEN


1. Vedtagelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Beretning
5. Indkomne forslag
      a) Almindelige forslag
6. Valg
      a) Bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen
      b) Bestyrelsessuppleanter til afdelingsbestyrelsen
      c) Bestyrelsesmedlemmer til HK Hovedstaden 
      d) Bestyrelsessuppleanter til HK Hovedstaden
      e) Repræsentantskabsmedlemmer til HK Hovedstaden
      f) Repræsentantskabssuppleanter til HK Hovedstaden
7. Eventuelt

Det vil være muligt at få lidt at spise og drikke fra kl. 17.00. Tilmelding hertil er nødvendig via Mit HK eller ved at kontakte afdelingen på telefon 3330 2932. 

Tilmelding senest 17. februar 2020.