Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
afdelingen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

DAGSORDEN

1. Vedtagelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Beretning
5. Indkomne forslag
     a) Almindelige forslag
     b) Forslag til HK HANDELs kongres
     c) Forslag til HK Danmarks kongres
     d) Forslag til HKA’s delegeretmøde
6. Valg
     a) Formand
     b) Bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen
     c) Bestyrelsessuppleanter til afdelingsbestyrelsen
     d) Bestyrelsesmedlemmer til HK Hovedstaden 
     e) Bestyrelsessuppleanter til HK Hovedstaden
     f) Repræsentantskabsmedlemmer til HK Hovedstaden (møde den 15/4)
     g) Repræsentantskabssuppleanter til HK Hovedstaden (møde den 15/4)
     h) Delegerede til HK HANDELs kongres
     i) Suppleanter til HK HANDELs kongres
     j) Delegerede til HK Danmarks kongres
     k) Suppleanter til HK Danmarks kongres
     l) Delegerede til HKA’s delegeretmøde
     m) Suppleanter til HKA’s delegeretmøde

Generalforsamlingen holdes i år online via Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt en mail med link til Zoom senest dagen før generalforsamlingen.

Tilmelding hertil er nødvendig via Mit HK eller ved at kontakte afdelingen på telefon 3330 2932. 

Tilmelding senest 5. april 2021.