DAGSORDEN

1. Vedtagelse af forretningsorden
2. 
Valg af dirigent
3. 
Valg af referent
4. 
Beretning
5. 
Indkomne forslag
a)     Almindelige forslag
6. Valg
a) Bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen
b) Bestyrelsessuppleanter til afdelingsbestyrelsen
c) Bestyrelsesmedlemmer til HK Hovedstaden
d) Bestyrelsessuppleanter til HK Hovedstaden
e) Repræsentantskabsmedlemmer til HK Hovedstaden
f)    Repræsentantskabssuppleanter til HK Hovedstaden

7. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der vil være engelsk tolkning til generalforsamlingen.

Der vil være middag fra kl. 17.30. Tilmelding hertil er nødvendig via Mit HK eller ved kontakt til afdelingen på telefon 3330 2932.
Tilmelding senest fredag den 18. februar 2022.