Ledelse i praksis


Ledelse i praksis består af i alt 4,5 dag fordelt på to moduler. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, som du kan benytte i dit praktiske arbejde som leder.

Modul 1: (Ledelse af dig selv)

Din forberedelse før kurset:
• Udfyldelse af MBTI-test.

Indhold:
• God ledelse og forventninger til lederen
• Definition af ledelsesrum
• Arbejdspræferencer:
Egne styrker og ledelsesudfordringer
• Case-træning i kommunikationsstile og
motivationsfaktorer.

Modul 2: (Ledelse af andre)

Din forberedelse før kurset:
• Interviews
• Udviklingsplan.

Indhold:
• Situationsbestemt ledelse og
ledelse af forskellige medarbejdere
• Feedback fra medarbejdere
• En model til at give anerkendende
feedback
• Case-træning i god delegering,
coaching og feedbackgivning.

HVORNÅR:

22. - 23. september 2020 (uden overnatning)
Kl. 9-16 begge dage
HK Handel Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S

5. - 6. november 2020 (med overnatning)
1. dag kl. 10-16 • 2. dag kl. 9-16
Konference & Hotel Klinten,
Søndervej 8, 4673 Rødvig

13. januar 2021 kl. 17-21
HK Handel Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S

Der er 15 pladser på kurset.


Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte:
Tina Lind Larsen på tlf. 3330 2247 eller mail tina.lind.larsen@hk.dk

Artiklen er opdateret 04. december 2019