English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

Statens centrale aftaler

Her finder du de centrale aftaler indgået mellem staten og de statsansattes organisationer, CFU. Aftalerne gælder for de statsansatte medlemmer i HK. Det vil sige medlemmerne i DSB, Banedanmark, Trafikstyrelsen, DMI, Kystdirektoratet, samt alle udlånte tjenestemænd. Derudover kan medlemmer i andre virksomheder være omfattet af dem via de aftaler, der er indgået med de enkelte virksomheder.

Du kan hente de centrale aftaler som pdf-filer ved at klikke på dem nedenfor.


CFU Aftalen   
CFU-aftalen indgået mellem Finansministeriet og CFU.

Aftalen gælder for tjenestemænd og overenskomstansatte på statens område samt udlånte tjenestemænd i private virksomheder i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018.

Du kan hente CFU-forliget 2015 med bilag her:

CFU-forliget 2015-2018

Bilag til CFU-forliget
Ansættelse   
Du kan herunder hente de centrale aftaler om arbejdsgiverens pligt til at underrette om vilkårene samt cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten.

Aftale om arbejdsgivers pligt til at underrette om vilkårene

Cirkulære om ansættelsesbreve
Løn   
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende løn som pdf filer herunder.

Cirkulære om nyt grundbeløb og procentregulering af løn:

Nyt grundbeløb og procentregulering af løn 1 april 2012

Cirkulære om aftale om lokalløn:

Lokallon08

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer:

NyLon2008

Cirkulære om Chefløn:

Chefløn

Cirkulære om løn under betalt fravær:

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Cirkulære om funktion:

Betaling mv under funktion i højere stilling for tjm i staten og folkekirken
Arbejdstid
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende arbejdstid som pdf-filer herunder

Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015:

Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i Staten 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om opsparing af frihed 2002:

CirkOpsparingFri

Cirkulære om natpenge mv. for tjenestemænd i staten gældende fra 1. oktober 2006:

Natpenge.pdf
Ferie og tjenestefri
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende ferie og tjenestefrihed som pdf-filer

Ferievejledning for ansatte i staten 2006:

Ferievejledning

Cirkulære om ferieaftalen 2005:

Bemærk at §17 i aftalen er ophævet pr 20. januar 2009

025-10 Aendring af ferieaftalen

Ferieaftalen

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)
Barsel, adoption og omsorgsdage
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende barsel, adoption og omsorgsdage som pdf-filer herunder:

Barselsvejledning for ansatte i staten April 2012:

Barselsvejledning 2012

Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2015:

Barselsaftale 036-15 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008:

TjnstfriFamArs08

Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001:

CirkOrlovBornepasning
Kompetencepakken
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende kompetenceudvikling i pdf-filer herunder

Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling, SCKK 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om aftale om Kompetencefonden 2015(Linket er udløbet pr 10/5 2021)
Kursusdeltagelse 
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende kursusdeltagelse som pdf-filer herunder:

Cirkulære om deltagelse i kurser "Cirkulære 113 af 23. juni 1971"

Kursus1971
Tillidsrepræsentanter og SU 
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg som pdf-filer herunder

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. 2008 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008:

SU-aftalen2011

Cirkulære om Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde 2008:

TjfriOrg035-08

Cirkulære om Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken 1981:

Frihed til organisationsarbejde
Fratrædelse 
Du kan hente den centrale aftale i staten vedrørende senior- og fratrædelsesordninger som pdf-fil herunder

Cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger 2011:

Senior- og fratrædelsesordninger 043-11
Pensionsforhold og gruppeliv 
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende pensionsforhold som pdf-filer herunder:

Cirkulære om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer:

PensTjmNyLon

Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om betalingssatser for køb af pensionsalder i forbindelse med frivillig fratræden 2011 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)


Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003:

Pensionopsat

Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed:

PensionTjstefri

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S´s og AC´s forhandlingsret 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om Aftrapning af tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 2 2001:

PensionAftrap

Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om Beregning af tjenestemandspension, opsatte pensioner og regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 1997:

PensBeregn

Cirkulære om Forhøjelse af pensionsbidrag for overenskomstansatte m.fl.:

PensionOk

Cirkulære om Bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse 2002:

PensionEnke

Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.:

Gruppeliv 056-11

TR håndbog Sampension - Pensionsordningerne for overenskomstansatte i staten

TR-håndbog+-+StK[1]
Andet 
Du kan hente en række af de centrale aftaler i staten om øvrige forhold som pdf-filer herunder

Vejledning om distancearbejde i staten 2006:

DistanceVejl

Cirkulære om rammeaftale om Distancearbejde 2005:

CirkDistance

Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005:

Integration

Pjece om god adfærd i det offentlige juni 2007:

God_adfaerd_juni_2007

Cirkulære om aftale om flyttegodtgørelse 2006:

Flyttegodtgorelse

Cirkulære om satsregulering pr 1. januar 2016 for tjenesterejser (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Ny vejledning i Socialt kapital i staten (Linket virker ikke pr. 18. juli 2018)

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem