HK.dk logo

Statens centrale aftaler

Her finder du de centrale aftaler indgået mellem staten og de statsansattes organisationer, CFU. Aftalerne gælder for de statsansatte medlemmer i HK. Det vil sige medlemmerne i DSB, Banedanmark, Trafikstyrelsen, DMI, Kystdirektoratet, samt alle udlånte tjenestemænd. Derudover kan medlemmer i andre virksomheder være omfattet af dem via de aftaler, der er indgået med de enkelte virksomheder.

Du kan hente de centrale aftaler som pdf-filer ved at klikke på dem nedenfor.


CFU Aftalen   
CFU-aftalen indgået mellem Finansministeriet og CFU.

Aftalen gælder for tjenestemænd og overenskomstansatte på statens område samt udlånte tjenestemænd i private virksomheder i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018.

Du kan hente CFU-forliget 2015 med bilag her:

CFU-forliget 2015-2018

Bilag til CFU-forliget
Ansættelse   
Du kan herunder hente de centrale aftaler om arbejdsgiverens pligt til at underrette om vilkårene samt cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten.

Aftale om arbejdsgivers pligt til at underrette om vilkårene

Cirkulære om ansættelsesbreve
Løn   
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende løn som pdf filer herunder.

Cirkulære om nyt grundbeløb og procentregulering af løn:

Nyt grundbeløb og procentregulering af løn 1 april 2012

Cirkulære om aftale om lokalløn:

Lokallon08

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer:

NyLon2008

Cirkulære om Chefløn:

Chefløn

Cirkulære om løn under betalt fravær:

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Cirkulære om funktion:

Betaling mv under funktion i højere stilling for tjm i staten og folkekirken
Arbejdstid
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende arbejdstid som pdf-filer herunder

Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015:

Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i Staten 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om opsparing af frihed 2002:

CirkOpsparingFri

Cirkulære om natpenge mv. for tjenestemænd i staten gældende fra 1. oktober 2006:

Natpenge.pdf
Ferie og tjenestefri
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende ferie og tjenestefrihed som pdf-filer

Ferievejledning for ansatte i staten 2006:

Ferievejledning

Cirkulære om ferieaftalen 2005:

Bemærk at §17 i aftalen er ophævet pr 20. januar 2009

025-10 Aendring af ferieaftalen

Ferieaftalen

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)
Barsel, adoption og omsorgsdage
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende barsel, adoption og omsorgsdage som pdf-filer herunder:

Barselsvejledning for ansatte i staten April 2012:

Barselsvejledning 2012

Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2015:

Barselsaftale 036-15 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008:

TjnstfriFamArs08

Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001:

CirkOrlovBornepasning
Kompetencepakken
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende kompetenceudvikling i pdf-filer herunder

Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling, SCKK 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om aftale om Kompetencefonden 2015(Linket er udløbet pr 10/5 2021)
Kursusdeltagelse 
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende kursusdeltagelse som pdf-filer herunder:

Cirkulære om deltagelse i kurser "Cirkulære 113 af 23. juni 1971"

Kursus1971
Tillidsrepræsentanter og SU 
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg som pdf-filer herunder

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. 2008 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008:

SU-aftalen2011

Cirkulære om Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde 2008:

TjfriOrg035-08

Cirkulære om Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken 1981:

Frihed til organisationsarbejde
Fratrædelse 
Du kan hente den centrale aftale i staten vedrørende senior- og fratrædelsesordninger som pdf-fil herunder

Cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger 2011:

Senior- og fratrædelsesordninger 043-11
Pensionsforhold og gruppeliv 
Du kan hente de centrale aftaler i staten vedrørende pensionsforhold som pdf-filer herunder:

Cirkulære om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer:

PensTjmNyLon

Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om betalingssatser for køb af pensionsalder i forbindelse med frivillig fratræden 2011 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)


Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003:

Pensionopsat

Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed:

PensionTjstefri

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S´s og AC´s forhandlingsret 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om Aftrapning af tillæg i henhold til tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 2 2001:

PensionAftrap

Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Cirkulære om Beregning af tjenestemandspension, opsatte pensioner og regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 1997:

PensBeregn

Cirkulære om Forhøjelse af pensionsbidrag for overenskomstansatte m.fl.:

PensionOk

Cirkulære om Bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse 2002:

PensionEnke

Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.:

Gruppeliv 056-11

TR håndbog Sampension - Pensionsordningerne for overenskomstansatte i staten

TR-håndbog+-+StK[1]
Andet 
Du kan hente en række af de centrale aftaler i staten om øvrige forhold som pdf-filer herunder

Vejledning om distancearbejde i staten 2006:

DistanceVejl

Cirkulære om rammeaftale om Distancearbejde 2005:

CirkDistance

Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005:

Integration

Pjece om god adfærd i det offentlige juni 2007:

God_adfaerd_juni_2007

Cirkulære om aftale om flyttegodtgørelse 2006:

Flyttegodtgorelse

Cirkulære om satsregulering pr 1. januar 2016 for tjenesterejser (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Ny vejledning i Socialt kapital i staten (Linket virker ikke pr. 18. juli 2018)

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem