HK.dk logo

§55-Tillæg

 |  HK Trafik & Jernbane

Tjenestemandslovens § 55 handler om tjenestemænd, som får anden passende stilling til lavere løn

Tjenestemandslovens § 55, stk. 1 lyder: ”En tjenestemand, som i medfør af reglerne i § 12 eller af anden årsag, der ikke kan tilregnes den pågældende, overgår til anden passende stilling, hvor lønnen er lavere end i den hidtidige stilling, bevarer lønnen i den hidtidige stilling.”

Denne formulering kom ind i tjenestemandsloven i 2004 og afløste den tidligere bestemmelse om, at der ydedes et udligningstillæg, som blev aftrappet i takt med de generelle lønstigninger.

Med andre ord bevarer en tjenestemand sin hidtidige løn i henhold til tjenestemandslovens § 55, hvis hun anvises en anden passende stilling, hvor lønnen er lavere. 


Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem