HK.dk logo

Formular til indberetning af valg i klub under HK Stat Hovedstaden 

Arbejdspladsoplysninger skal indberettes for alle hverv. Brug evt. rulleskakten i højre side for at finde frem til det hverv, du skal indberette oplysninger om.
Om arbejdspladsen
*
Dato for generalforsamling
Om tillidsrepræsentanten
Valg


Om stedfortræderen for tillidsrepræsentanten
Valg


Om Fællestillidsrepræsentanten
Valg

Om kassereren (anmeldes ikke overfor arbejdsgiver)
Valg


Om klubben
Om SU medlem
Valg


Hvilken dato er medlemmet udpeget
Om SU suppleant
Valg


Hvilken dato er medlemmet udpeget:
Andet
*

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem