Indledning

Året 2020 blev et usædvanligt år, som ikke kan sammenlignes med nogle tidligere år og vi er forhåbentligt snart ude af Coronaens faste greb. Coronaen har vist sin styrke, men Coronaen har også mødt modstand. Vi har alle fulgt vaccineforskerne og de mange dygtige forskere, der har kæmpet mod pandemien. Vi har rost og hyldet sundhedspersonalet. Og det er SÅ fortjent.

Men vi har også grund til at hylde den danske model, og de danske arbejdspladser, jer som medarbejdere og vores fælles fagforeninger. For den danske model har i den grad været med til at sikre det danske samfund mod at blive lide stor skade af Coronapandemien.

Nogle gange glemmer man næsten, at vi faktisk har et samfund, hvor vi har opbygget stærke samarbejder og kulturer for at finde fælles ansvarlige løsninger. Under Coronakrisen sikrede vi tusinder af medarbejdere mod at blive tvunget ud i arbejdsløshed. Vi reddede virksomheder fra konkurs og vi fik aftaler, der gav tryghed i en usikker tid for mange borgere.

Hos os i HK satte Coronakrisen også sit helt konkrete præg.

De fleste arrangementer og kurser blev aflyst – ikke mindst generalforsamlingen - og så i 11. time.

Vi nåede dog at afholde bl.a. lønforhandlingskurser, Kvindernes internationale kampdag med Geeti Ameri som oplægsholder. Vi havde oplæg om Working Poor, som så fint blev fulgt op af et digitalt oplæg af Marianne Vind om lovbestemt mindsteløn.

Nu er vi heldigvis igen samlet til Generalforsamling. Denne gang virtuelt. I min beretning vil jeg i år fokusere på tre temaer, som jeg gennem min kontakt med alle jer HK’ere har oplevet som vigtige for jer. De tre temaer er:

  • Coronaen og den danske model. Her vil jeg vende blikket ud mod den globale pandemi og betydningen for den danske model og for os HK’ere i Nordjylland.
  • Dernæst vil jeg bruge nogle ord på at fortælle om, hvordan medlemmernes arbejdslivs kvalitet er under forandring.
  • Til sidst vil jeg rette fokus mod vores fællesskab i vores fagforening HK-Privat Nordjylland, hvor vi har arbejdet med blandt andet nye Visioner og meget mere.

Corona og den danske model

Da vi gik ind i 2020 havde jeg på ingen måde forudset, at en Corona-bølge skulle skylde ind over os og påvirke hele samfundet – og dermed arbejdsmarkedet, dit og mit arbejdsliv og vores fælles fagforeninger.

HK har igennem Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, været en stor medspiller i de mange 3-parts forhandlinger, som har betydet økonomisk støtte til lønmodtagerne.

Hele 11 3-partsaftaler blev indgået i 2020. Når trepartsaftalerne præsenteres, så er det ofte ved store pressemøder. Fagbevægelsens topfolk står frem side om side med ministre og arbejdsgivernes topforhandlere. I tænker måske ikke, at dette rampelys og mediecirkus har ret meget med jer og HK Privat Nordjylland at gøre. Men det har det! Bag alle forhandlingerne ligger et kæmpearbejde, der omfatter alle fagforeningerne i Fagbevægelsen, alle politikere, en lang række af ledere og medarbejdere i hele fagbevægelsen. Også i HK-Privat Nordjylland. Lad os tage et konkret eksempel. Under nedlukningen af 7 kommuner i Nordjylland i sidste del 2020 var HK Nordjylland inviteret ind til møder i både Erhvervsministeriet og med Statsministeren. Da kun en del af landet var lukket ned, gav det som bekendt rigtig mange forskelligartede udfordringer. I den forbindelse var HK’s medlemmer og tillidsvalgte med til at præge de løsninger, som blev fundet, fordi vi kunne gå til vores forhandlere og direkte til ministrene med klare budskaber om, hvor Corona nedlukningen skabte konkrete problemer ude hos jer på arbejdspladserne og i familierne. Og vi kunne høre om jeres løsningsforslag. Alle disse problemer og løsninger kunne gennem HK-Nordjylland indgå i dialogen med ministrene og dermed påvirke beslutningerne.

Det var nogle meget hektiske uger, og spørgsmål var der naturligvis mange af. Men essensen af det hele er, at de udfordringer, du som medlem kontakter HK Nordjylland om, dem bringer vi videre til beslutningstagerne. Og regeringen og arbejdsgiverne lytter til os fordi vi repræsenterer jer. Vi følger temaerne hele vejen ind i beslutningstagernes verden. Denne side af den danske model, denne fordel ved at have rigtige fagforeninger tæt på dit og jeres arbejdsliv er guld værd, for jer, for virksomhederne og for hele samfundet. ”Den danske model” med de tætte forbindelser fra fagforeningerne til beslutningstagerne har stor værdi for os alle – også når en stor pandemi ruller ind over landet.

For nylig talte jeg med en af vores faglige konsulenter, som fortalte, at hun var overbevist om, at fordi der har været mulighed for lønkompensation – og fordi der blev etableret mulighed for at sende også funktionærer på arbejdsfordeling – er der mange af vores medlemmer, som har bevaret deres job. Hvis ikke disse muligheder havde været tilstede, havde vi set væsentlige flere opsigelser.

Det er så - som en sidegevinst, at medlemmer af HK Privat kan gøre brug af lønforsikringen når de er på arbejdsfordeling. Også her oplever medlemmerne en konkret medlemsfordel ved at være en del af HK.

Den danske model i fremtiden – efter Corona

Måske kan den danske model, der jo har vist sig at være i topform, faktisk vise sig som en ny slags ”politisk vaccine”, der kan forhindre at arbejdsmarkedet bliver ramt for hårdt af Corona-kriser i fremtiden. Forskere forudser jo, at globale sygdomme kan få en hyppigere udspring i vores mere og mere globale verden. Os der bor i lande præget af samfundsmodeller, hvor de store aktører i samfundslivet, virksomheder, faglige organisationer og brede dele af det politiske landskab formår at arbejde sammen, vi har generelt klaret os godt gennem Corona-krisen - helbredsmæssigt, økonomisk og arbejdsmarkedsmæssigt. Det er mit håb, at Coronaen trods alle dens udfordringer har tydeliggjort betydningen af den danske model.

Kvalitet i arbejdslivet

Intet er skidt uden det er godt for noget andet. Det samme gælder Corona.

Vi har lært meget og er også blevet rigtig gode til mange ting.

Vi er blevet gode til at holde digitale møder

Vi er blevet gode til at arbejde hjemme

Vi har været opfindsomme i at være fælles på nye og andre måder.

Coronaen har fået os alle til at forandre os, til at se på livet med nye øjne - både enkeltvis og i fællesskab. Coronaen har for mange været en test af, hvad der betyder meget - og lidt mindre - i livet. Vi har fået yderligere fokus på det nære i vores dagligliv. Vi har været mere hjemme, set færre mennesker. Vi har været henvist til vores nærmiljø.

Det er alt afgørende at man trives og har et liv i balance. F.eks. betød Corona at arbejdsliv og privatliv i kraft af hjemmearbejdspladser for mange blev endnu mere flydende. At arbejde hjemmefra er helt sikkert kommet for at blive og vil blive endnu mere udbredt fremover.

Det åbner samtidig også mulighed for at ansætte geografisk bredt ligesom muligheden for at blive ansat geografisk bredt. Ledelser der førhen ikke havde tillid til at medarbejderne kunne arbejde hjemmefra, har nu pludselig set værdi i at spare kroner og ører på at medarbejdere ikke skal huses længere.

Men det er vigtigt, at vi også har meget fokus på hele arbejdsmiljødelen – den fysiske placering af hjemmekontor og ikke mindst den sociale del og vidensdelingen, som også betyder meget for både trivsel og job. Det koster nemlig også at være meget alene på jobbet – og prisen er høj, også når det angår det sociale liv. Vi mennesker er forskellige og nogle trives godt med at arbejde meget hjemme og andre trives overhovedet ikke. Forskellighederne mødes og skal finde en god balance – også her spiller vi som fagforening en vigtig rolle ude på arbejdspladserne – og inde i den politiske verden, hvor den nye lovgivning om fremtidens arbejdsmarked bliver vedtaget.

Uddannelse

Arbejdsmarkedet ændrer sig og endnu hurtigere. Vi er blevet betydelig mere digitale. Som HK’ere skal vi følge med udviklingen, vi skal gå foran - ellers overhales vi indenom og udenom.

Coronaen har bevist, at samfundet og arbejdsmarkedet kan ændre sig fra dag til dag og vi må som HK’ere ikke blot sidde med hænderne i skødet og vente på det sker – vi skal gå foran – være forudseende og interesse os for at udvikle os personligt og kompetencemæssigt. Vi skal være ”relevante” uanset arbejdsmarkedets luner.

Efter- og videreuddannelse – jeg kan ikke sige det ofte nok. Det er SÅ vigtigt! Mange medlemmer benytter sig heldigvis af overenskomsternes muligheder for at dygtiggøre sig.. Flere kunne godt komme ind i kampen.

Vi kan på intet tidspunkt i vores arbejdsliv læne os tilbage og tro, vi er sikre. Jo mindre efteruddannelse, vi tager, desto mindre bliver vi værd. Omvendt kan vi forøge vores værdi ved at kvalificere os.

I HK Privat har vi haft stor succes med Uddannelsesagenter, der arbejder for at fremme kompetenceudvikling og hjælpe kollegerne med at få taget de vigtige skridt til at komme i gang med uddannelse. Du kan blive uddannelsesagent, hvis du gerne vil motivere dine kolleger.

Tillidsrepræsentanter

En grundsten i fællesskabet på alle vores arbejdspladser er tillidsrepræsentanterne.

Tillidsrepræsentanterne gør et kæmpe stykke arbejde for deres kollegaer og for den sags skyld også ledelsen. Det er samtidig en stor mulighed for personlig udvikling. En stor tak skal lyde for det kæmpe arbejde, I yder hver dag ude på arbejdspladserne.

Men tillidsrepræsentanten kan ikke stå alene. En tillidsrepræsentants styrke er ikke stærkere end kollegernes opbakning.

For at støtte og bakke en tillidsrepræsentant op, skal der stå en klub bag. En klub med en bestyrelse. Og sidst men ikke mindst nogle aktive medlemmer.

Hvad kan vi selv gøre? Arbejdsmiljø og AMR'ere

Psykisk arbejdsmiljø vægter højt hos medlemmerne i Nordjylland. Men det er også et alvorligt problem. Hver 7. dansker oplever symptomer på stress.

Når der er valg til posterne som AMR ude på virksomhederne, bør HK’erne melde sig til posten – en post som har stor indflydelse hos kollegaer og hele virksomhedens liv og konkurrencedygtighed.

I HK hjælper vi dig med at varetage posten, så arbejdet bliver spændende og udviklende for dig selv og samtidig til stor gavn for kolleger og ledelse.

En stor tak skal også lyde til de af jer der er valgt som AMR i dag, I gør et fantastisk stykke arbejde.

4 nye overenskomster på 50%-virksomheder

Selv om det stadig ikke er lykkedes at afskaffe 50 procents reglen ved overenskomstforhandlingerne så arbejder vi benhårdt på at overvinde reglen på den enkelte virksomhed.

I 2020 blev der indgået 4 nye overenskomster på 50% virksomheder. Lige nu har vi ???? medlemmer der ikke er dækket en OK og som heller ikke kan opnå det via 50% reglen

Kampen mod 50%-reglen vil jeg betegne som en succes, for det er vores fornemste opgave at sikre ordentlige arbejdsvilkår for vores medlemmer med mulighed for efteruddannelse.

Desværre må jeg igen i år sige, at der er medlemmer, som melder sig ud, når vi rejser krav om overenskomst via 50% reglen – det er ulykkeligt og bygger helt indlysende på, at vi skal blive endnu bedre til at kommunikere alle de fordele der er ved at få overenskomster – både for den enkelte og for fællesskabet. 

2020 var året hvor vi fik Arne pensionen og dermed fik retten til at gå tidligere på pension hvis man var startet tidligt på arbejdsmarkedet. Denne tiltrængte forbedring kan man om noget kalde for en kvalitet i arbejdslivet. Arnepensionen har den store fordel, at der ikke skal foreligge en visitation fra de offentlige myndigheder inden man kan benytte pensionen. Den er i stedet baseret på, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Mange af HK’erne kan faktisk nyde godt af denne nye ordning.

HK Privat Nordjylland – Visioner og samarbejde, kurser mv.

Nu vil jeg afslutningsvist vende blikket mod vores egen fælles lokale fagforening HK Privat Nordjylland.

I bestyrelsen fik vi sat ord på, hvad vores mission var – og vi nåede frem til følgende kernemission:

HK Privat Nordjyllands bestyrelse vil arbejde for, at du som medlem oplever os som demokratiske, relevante og nærværende.

Det samme gjorde vi med vores vision – visionen som er vores ledestjerne i vores arbejde for de medlemmer som vi er valgt af. Hvor ville vi gerne være hvis der overhoved ingen bump var på vejen.

HK Privat Nordjyllands bestyrelse vil være tidssvarende og arbejde for at medlemmerne oplever et tilfredsstillende og udviklende arbejdsliv i alle de arbejdssituationer, man vil eller kan komme ud for i et langt arbejdsliv

Ovenstående ord, demokratiske, nærværende, udviklende arbejdsliv, lyder måske lidt højtflyvende. Men jeg kan garantere, at vi i bestyrelsen vil gøre ordene konkrete og bidrage til at de bliver en aktiv del af hverdagen i vores arbejde. Og ordene vil naturligvis indgå som et solidt fundament under vores konkrete arbejde med de kongresbesluttede emner (uddannelse, arbejdsmiljø, overenskomstdækning mv.)

Til sidste års generalforsamling, havde vi i bestyrelsen forberedt emner som skulle sendes til afstemning om prioritering på generalforsamlingen. Emner som I gerne ville, vi skulle arbejde med. Da generalforsamlingen blev aflyst fik vi dermed ikke jeres input. I bestyrelsen har vi naturligvis igen år drøftet muligheden for at (gentage), men har pga. situationen omkring digital afholdelse, mange valg mv. besluttet at vi må udsætte dette til næste år, da en sådan afstemning skal foregå digitalt. Dermed er det ikke ensbetydende med, at medlemmer ikke kan få indflydelse og komme med input til emner som bestyrelsen skal tage op. Det er altid muligt at henvende sig hos mig.

Afslutning

Til allersidst vil jeg slutte med nogle tanker om ordet fællesskab – et nøgleord i fagbevægelsen og i vores hverdag.

I har fællesskaber i jeres børns fodboldklub. I har fællesskaber i venindegruppen og på de facebooksider, I følger.

På samme måde er HK også et fællesskab. I ER fagforeningen. HK er ikke os, der sidder ude på Gartnervej og de andre kontorer. HK er JER. Og jo flere medlemmer, HK har, des mere lytter politikerne til os.

Des mere lytter topforhandlerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne til os.

Står I sammen på arbejdspladsen, hvis der er en konflikt, så kan ledelsen ikke undgå at lytte til jer.

Når vi forener vores kræfter, får vi de største resultater.

Vi er sammen om at passe på et godt samfund og gøre det endnu bedre. Samtidig med, at vi kæmper mod de kræfter der vil ødelægge vores fællesskab.

Til slut vil jeg gerne takke medlemmerne for at deltage her i aften. Jeg vil takke de tillidsvalgte for det store arbejde i gør ude på arbejdspladserne, jeg vil takke den administrative ledelse, medarbejdere og bestyrelse i HK Nordjylland for et godt samarbejde i det forløbne år.

Lad os sammen i fællesskab skabe en god generalforsamling!