Når HK udsender e-mails med følsomme eller fortrolige personoplysninger, eller hvor det er muligt, at udlede sådanne oplysninger, fx om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, så skal e-mailen sendes krypteret og i overensstemmelse med Datatilsynets vejledning

I relation til TLS har HK fastsat, at de tekniske krav er:

  1. TLS version 1.2 eller højere
  2. Et gyldigt SSL-certifikat.
  3. Certifikatet må ikke være self-signed
  4. Der skal være sammenhæng mellem certifikatnavn og hosthavn (MX)

En hurtig test

Du kan teste den teknik, der ligger bag din egen e-mailadresse ved at benytte testværktøjet "Test Reciever" på dette link. Her skal du taste domænenavnet - dvs. det i din mailadresse, der kommer efter @ - ind i feltet "eMail Target". Tryk derefter på "Run Test". Du får nu et skema, hvor der kan være grønne, gule og røde felter. Hvis de alle er grønne, er din mail formentlig fin. Hvis der er gule og røde felter, skal du have fat i it-supporten.

Når HK ikke kan sende dig krypterede mails

Hvis HK konstaterer, at det ikke er muligt at sende e-mails til dig ved brug af TLS-kryptering, så vil vi kontakte dig, og bede dig løse problemet. Det kan fx ske ved at du skifter mailadresse, så du får en anden udbyder, der understøtter TLS-kryptering.

Det kan også ske ved, at den ansvarlige for dit mailsystem (mail serveren) løser årsagen til problemet.

Hvis problemet ikke bliver løst, så kan HK desværre ikke sende dig mails, og du vil ikke modtage fx nyhedsbreve og anden information. I enkelte tilfælde er det ikke muligt at validere, hvorvidt de tekniske krav er er opfyldt. I de tilfælde må vi ud fra et forsigtighedsprincip sidestille dette med, at kravene ikke er opfyldt.

Hvis du mener, at dit mailsystem opfylder de tekniske krav, så kontakt os meget gerne, så vi kan undersøge det nærmere. Du kan oprette en teknisk supportsag ved at ringe til HK’s Servicedesk på tlf. 4437 1563. Du bedes i den forbindelse oplyse:

  • At det omhandler et TLS-problem
  • Hvilken e-mailadresse, der er tale om
  • Dine kontaktoplysninger