HK er en organisation, hvor mange mennesker ofte er samlet, og det er vigtigt, at det foregår på en professionel og respektfuld måde.

Det er den enkeltes ansvar at bidrage med god opførsel, situationsfornemmelse og sund fornuft. Det er tilsvarende den enkeltes ansvar at anerkende, at humor, grænser og perspektiver kan variere fra person til person og derfor skal tilpasses i forhold til den enkelte.

Samvær på en tillids- og respektfuld måde betyder også, at samvær skal ske fri for krænkende handlinger i form af sexchikane og/eller mobning, herunder også krænkende handlinger begrundet i køn, religion, etnicitet, seksuel orientering, politisk overbevisning mv. Rusmidler af enhver slags er aldrig en undskyldning for krænkende adfærd.

Hvorvidt en handling opfattes som nedværdigende afhænger af modtageren, og det er derfor uden betydning, om den udøvende selv finder en handling forkert

Krænkende handlinger fra ansat i HK

Hvis du oplever, at du i sammenhæng med HK bliver udsat for krænkende handlinger fra en ansat i HK, så kan du kontakte ledelsen i den lokale afdeling, som vil sørge for, at der tages hånd om sagen. Du finder kontaktinformation på den lokale ledelse på afdelingernes hjemmesider. Få overblik over afdelingerne her. 

Krænkende handlinger fra valgt i HK

Hvis du oplever, at du bliver udsat for krænkende handlinger fra en valgt person i HK – altså typisk en formand, et bestyrelsesmedlem eller anden person, der er valgt af medlemmerne i HK, så har du mulighed for at benytte en særlig indrapporteringsordning. Denne ordning administreres af advokatkontoret Lind. Indberetningen sendes til mbk@lindlaw.dk.

Du kan indrapportere anonymt. Dog kan anonymiteten være begrænset af, at du skal opgive din e-mailadresse, som dermed vil være kendt af Lind. Hvis du skriver, at du vil være anonym, er Lind instrueret om ikke at videregive oplysninger, der gør det muligt at identificere klageren. Du kan læse mere i kodeks for valgte i HK her.