Du modtager denne information, idet du er indmeldt i en fagforening, som er omfattet af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S (Fagbevægelsens Fordelsprogram). Fagbevægelsens Fordelsprogram er en særlig fordelsordning, som tilbyder sine medlemmer en række rabatter og særvilkår hos udvalgte leverandører under navnet PlusKort. Du har automatisk mulighed for at blive medlem af Fagbevægelsens Fordelsprogram, når du er indmeldt hos en af de fagforeninger, som Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S samarbejder med.

Fagbevægelsens Fordelsprogram er stiftet på FH´s initiativ for at give en yderligere dimension til fagforeningsmedlemsskabet og for at styrke medlemmernes tilknytningsforhold til fagforeningerne. Bl.a. af denne grund er dit medlemskab af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S gratis.
Fagbevægelsens Fordelsprogram varetager behandlingen af dine personoplysninger på vegne af og efter instruks fra fagforeningerne med følgende formål:

Fagbevægelsens Fordelsprograms' behandling af dine personoplysninger sker med det formål at varetage drift og support af medlemskort samt sikring af medlemmernes adgang til fordelsprogrammet. Fagbevægelsens Fordelsprogram bruger endvidere dine personoplysninger til generelle analyser og statistik.

Indsamlingen af dine personoplysninger sker i forbindelse med, at du i kraft af dit fagforeningsmedlemsskab får mulighed for at blive medlem af Fagbevægelsens Fordelsprogram. Som medlem kan du drage fordel af de rabatter m.v., som er en del af PlusKort.

Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler følgende personoplysninger om dig på vegne af dit fagforbund:

 • navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato;
 • CPR-nummer;
 • dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold, medlemsnr. afdeling, ledighed, hvordan du ønsker at blive kontaktet, kontingenttype og
 • verifikationsoplysninger, som kan vedrøre identitet på de til PlusKort tilknyttede forhandlere, som du har valgt at gøre brug af.
Fagbevægelsens Fordelsprogram varetager som databehandler behandlingen af dine personoplysninger i relation til PlusKort på vegne af de fagforeninger, som er omfattet af Fagbevægelsens Fordelsprogram. Eftersom Fagbevægelsens Fordelsprogram varetager behandlingen af dine personoplysninger på vegne af fagforeningerne og efter disses instruks, er din fagforening dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse.

For så vidt angår oplysninger om navn, adresse og øvrige identitets- og kontaktoplysninger, kan disse personoplysninger behandles, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af den aftale, som du har indgået i forbindelse med indmeldelsen i fagforeningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), eller fordi det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse hos fagforeningen - formidling og oprettelse af PlusKort- fordelsprogrammet efter dit ønske - som fagforeningen forfølger (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Behandling af dit CPR-nummer sker, idet det er nødvendigt i henhold til en lovmæssig forpligtelse for fagforeningerne, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Behandlingen er også en nødvendig forudsætning i forbindelse med Fagbevægelsens Fordelsprograms administration af ordningen på vegne af og efter instruks fra fagforeningerne.
Oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold, som er en følsom personoplysning, sker som led i fagforeningens legitime aktiviteter, som omfatter administration af PlusKort og angår alene fagforeningens medlemmer og tidligere medlemmer, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra d.
Fagbevægelsens Fordelsprogram udveksler dine personoplysninger med følgende modtagere:
 • Din fagforening
 • Underleverandører, som fagforeningerne og Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S har godkendt til varetagelse af dele af administrationen af PlusKort.

Dine medlems- og kontaktoplysninger vil blive opbevaret i op til 12 måneder efter ophør af dit medlemskab i Fagbevægelsens Fordelsprogram, medmindre lovgivning medfører en forpligtelse til en længere opbevaringsperiode, eller hvis dokumentationshensyn nødvendiggør en længere opbevaringsperiode, f.eks. i tilfælde af en tvist eller igangværende retssag. Visse af disse oplysninger kan dog blive opbevaret i en længerevarende periode af statistiske og analytiske årsager, hvilket alene sker i aggregeret form, og slettes, når statistikken/analysen er gennemført.

Fagbevægelsens Fordelsprogram har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Du kan gøre brug af følgende rettigheder hos din fagforening:
 • retten til indsigt i dine personoplysninger;
 • retten til berigtigelse af dine personoplysninger;
 • retten til sletning af dine personoplysninger;
 • retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;
 • retten til dataportabilitet af dine personoplysninger, hvis særlige betingelser er opfyldt; og
 • retten til indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.

Da Fagbevægelsens Fordelsprogram alene behandler personoplysninger på vegne af din fagforening, vil det være din fagforening, der vil håndtere enhver anmodning herom. Det betyder, at Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S er forpligtet til at videresende din anmodning til din fagforening til besvarelse og bistå med besvarelsen, hvis en sådan bistand er nødvendig.


Har du spørgsmål angående Fagbevægelsens Fordelsprograms behandling af dine personoplysninger på vegne af din fagforening, eller er du uenig i den måde, som Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte Fagbevægelsens Fordelsprogram:

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Tåstrup, Telefon: 70 10 20 60, e-mail: info@pluskort.dk, www.pluskort.dk.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger.
Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Fagbevægelsens Fordelsprogram er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når Fagbevægelsens Fordelsprogram selv bestemmer formålene med behandlingen.

Dette sker eksempelvis, når dine personoplysninger behandles i forbindelse med, at du vælger at afgive samtykke til modtagelse af Fagbevægelsens Fordelsprograms nyhedsbrev og anden markedsføring, besøger hjemmesiden www.pluskort.dk eller deltager i en konkurrence arrangeret af Fagbevægelsens Fordelsprogram. Fagbevægelsens Fordelsprograms behandling af dine personoplysninger til egne formål sker i henhold til denne privatlivs- og cookiepolitik: https://pluskort.dk/privatlivs-og-cookiepolitik