HK.DK giver dig mange muligheder for at kommentere artikler, debattere og udveksle erfaringer med andre fagfæller i digitale netværk. 

Vi lægger stor vægt på, at dialogen og debatten på HK.DK er konstruktiv, saglig og respektfuld. Man må gerne være uenig med både HK og hinanden, men redaktionen sletter indlæg med groft sprogbrug, stødende indhold, med private oplysninger om andre eller referat af private samtaler.

Indlæg, som er i strid med loven, fx racistiske, æreskrænkende eller overtrædelse af ophavsretsloven, vil naturligvis også blive slettet. Ligesom vi forbeholder os ret til at slette indlæg med kommercielt indhold.

Ønsker du at få slettet et af dine egne indlæg, kan du kontakte HK på mail: medlemskommunikation&markedsforing@hk.dk.