HK.dk logo

Forslag til forretningsordenen

22. september 2016  |  HK Handel  | 

Se forslag til forretningsordenen til HK Handels kongres 2016

Klik her for at se forretningsordenen i en print-venlig pdf-version

1.
Kongressens forhandlinger ledes af 1 dirigent.

2. Dirigenten kontrollerer ved kongressens begyndelse navnene på de delegerede, og ved begyndelsen af hvert møde afkrydses de delegerede ved indgangen.

3. De delegerede anmoder om ordet skriftligt hos dirigenten med angivelse af delegeretnummer, navn, afdeling og evt. den landssammenslutning vedkommende repræsenterer.

4. Intet medlem kan få ordet om samme sag mere end 2 gange, herfra undtages dog forslagsstillerne. Ingen kan have ordet mere end 5 minutter ad gangen. Stillere af hovedforslag kan dog til forelæggelse af den pågældende sag tale indtil 15 minutter. Undtaget fra disse bestemmelser er forbundssektorformanden og den konstituerede forbundssektornæstformand.

5. Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten forsynet med navn på forslagsstilleren samt dennes afdeling.

6. Forslag om afslutning eller taletidens yderligere begrænsning kan stilles af enhver delegeret på kongressen.

7. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre 25 % af de delege-rede ønsker skriftlig afstemning eller afstemning ved navneopråb.

8. Alle afstemninger om personer foregår skriftligt.

9. Deltagere, der er kandidater til posten som sektorformand, skal senest den 31. oktober 2016 kl. 18.00 skriftligt meddele dette til dirigenten.

10. Hvor der er flere kandidater til valg af sektorformand, tildeles hver kandidat 5 minutter til en egen præsentation.

11. Rækkefølgen af talerne for kandidater afgøres ved lodtrækning, med mindre kandidaterne er enige om rækkefølgen.

12. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølende med en næsteformand, som vælges blandt de 7 afdelingssektorformænd.

Klik her for at se forretningsordenen i en print-venlig pdf-version


HK HANDEL kongres 2016

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk