Af Betina Hvolbøl Thomsen, formand for HK Luftfart

Københavns Lufthavn er i gang med at omstille sig til fremtidens klimakrav. Det er et arbejde, vi som medarbejdere har en afgørende rolle i. Derfor støtter vi op om forslaget om at oprette luftfartens klimafond. Fonden kan netop være med til at skabe de nødvendige rammer for, at der inden for ganske få år kan være etableret produktion af grønt brændstof til fly og dermed mere bæredygtige flyrejser omkring Københavns Lufthavn. 


For vi er stolte over at være en del af en arbejdsplads, der er så central en del af det danske samfund. Omkring 23.000 medarbejdere fra ca. 700 forskellige virksomheder har deres daglige gang i lufthavnen. De er med til at binde Danmark bedre sammen og til resten af verden og sikre en god rejseoplevelse for de over 30 mio. passagerer, der hvert år rejser igennem lufthavnen.

Arbejdet med den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med udviklingen af lufthavnen som virksomhed. Målet er, at den grønne omstilling sikrer, så lufthavnen styrkes som arbejdsplads, samtidig med at den bliver mere klimavenlig. Derfor er det et problem, hvis luftfartssektoren bliver pålagt hårde symbolpolitiske flyafgifter fra Folketingets side. Sådanne afgifter vil blot fjerne penge, som skulle investeres i den grønne omstilling af luftfarten.

Vores anbefaling er i stedet, at vi understøtter lufthavnens og luftfartsbranchens omstilling til en mere bæredygtig luftfart. Det betyder, at vi skal sikre de langsigtede rammer for udviklingen af Københavns Lufthavn.

Derfor bakker vi op om en opdateret masterplan for lufthavnen, hvor den tværgående bane flyttes, så der kan blive plads til at bygge nye standpladser. Det vil sikre et solidt grundlag for udviklingen af fremtidens lufthavn og fremtidens arbejdspladser.

Vi tror på, at når vi udvikler selve lufthavnen, så er det også med til at skabe de bedste vilkår for investeringer i den grønne omstilling af luftfarten. Hvis vi samtidig understøtter vilkårene for produktion af grønt brændstof, så har vi endda potentiale til at skabe et nyt vindmølleeventyr, der kan blive en ny grøn jobmaskine for hele landet.