Stå sammen mod mobning: http://mobning.barkontor.dk

Social- og indenrigsministeriet hjemmeside: https://sim.dk

Retsinformation: www.retsinfo.dk

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk

Netdoktors side om tandsundhed: www.tandogmund.dk