Grundlovsdag - Tandklinikassistenter

Der er pr. 15. april 2019 indgået aftale mellem HK Privat og Tandlægeforeningen om, at frihed grundlovsdag afholdes fra kl. 12.00. Dette uanset placeringen af arbejdstiden den pågældende dag. Det kan stadig, jf. overenskomstens § 6, stk. 1, aftales lokalt at frihed flyttes fra grundlovsdag til en anden dag, hvis du og din arbejdsgiver er enige herom.

Din overenskomst 2020 - 2023. Se overenskomst her.

Overenskomstens parter er blevet enige om overgangsregler ved ferieoverførsel - du kan se reglerne her.

Ansættelseskontrakt for klinikassistenter - du finder den her

Du kan også finde overenskomsten og andre relevante informationer under din side på MitHK.