GRUNDLOVSDAG - TANDKLINIKASSISTENTERDer er pr. 15. april 2019 indgået aftale mellem HK/Privat og Tandlægeforeningen om, at frihed grundlovsdag afholdes fra kl. 12.00. Dette uanset placeringen af arbejdstiden den pågældende dag. Det kan stadig, jf. overenskomstens § 6, stk. 1, aftales lokalt at frihed flyttes fra grundlovsdag til en anden dag, hvis du og din arbejdsgiver er enige herom.

Din overenskomst 2020 - 2023. Se overenskomst her.

Overenskomstens parter er blevet enige om overgangsregler ved ferieoverførsel - du kan se reglerne her.

Ansættelseskontrakt for klinikassistenter - du finder den her

Du kan også finde overenskomsten og andre relevante informationer under din side på MitHK.