Dette her er det første lille nyhedsbrev fra os i Sundhedsgruppen.
Vi har haft to bestyrelsesmøder, siden landsmødet den 31. oktober 2020, hvor vores nye bestyrelse blev valgt. Et fysisk møde i november 2020 og et møde via Teams i februar 2021.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Forhandlingerne med PLA og HK Privat for lægesekretærer, går i gang her i foråret. Fra HK Privat deltager Christoffer Markmann, og fra Sundhedsgruppen kommer Annette Kammer og Pia Sabroe. Vi håber, at forhandlingerne vil gå rigtig godt.
Vi talte om at oprette en lukket Facebook- gruppe ligesom tandklinikassistenternes, for at indhente overenskomstønsker fra medlemmerne og til at komme med opdateringer m.h.t. forhandlingerne. Denne ide blev skrinlagt igen, i stedet blev der sendt mails ud til lægesekretærerne, som gennem en undersøgelse kunne komme med indspark til overenskomsten.

FACEBOOK

På klinikassistenternes facebookgruppe har der været små spørgeundersøgelser om, hvordan det går med corona-værnemidler på klinikkerne og om vaccinen. Flere af os nåede at få første stik med AstraZeneca-vaccinen, så nu er vi i en mærkelig venteposition.
Der er ofte livlig aktivitet i Facebook-gruppen.
Vi har også talt om at lave en spørgeundersøgelse om trivsel på klinikkerne.

ARBEJDSMILJØKONFERENCE

HK Privat holder Arbejdsmiljøkonference den 6.- 7. september 2021 på Hotel Nyborg Strand. Vi vil opfordre alle jer, som er AMR, til at deltage.

HK DANMARK KONGRES

Den 28., 29. og 30. oktober 2021 afholder HK Danmark kongres. Vi håber, at flere af jer er blevet valgt som delegerede på jeres afdelingsgeneralforsamling.

ARRANGEMENTER

Weekendarrangement den 14.- 15. november 2020 med emnerne Hjernens mekanisme, Misbrug og Elastikøvelser blev aflyst.

Vi havde håbet på bedre tider i foråret 2021 og havde afsat en ny dato sidst i maj, men dette bliver desværre heller ikke muligt. Vi arbejder videre, og ser, hvordan eftersommeren/efteråret bliver. Vi glæder os til at kunne mødes personligt med jer igen.

Tandfaglige dage i Bella Centret 2021 var planlagt til at finde sted april 2021, messen blev derefter udsat til juni 2021, og nu er det ugerne 34 eller 35, som er i spil. Hvis messen bliver til noget, vil Sundhed være til stede, som vi plejer.

DFA, Dental Festival Awards afholdes ikke i 2021. Datoen i 2022 er indtil videre fredag den 10. juni.

KPU, Klinikpersonalets Uddannelsesdage. Den planlagte dato den 13. april 2021 i Rebild aflyses, der arbejdes på at finde en ny dato, - måske i juni -, da der var mange tilmeldinger. Indtil videre fastholdes dagen i september i Kolding.

Lægedage i Bella Centret, sammen med de kommunale lægesekretærer finder sted i uge 46. Flere i vores bestyrelse vil deltage på standen, og vi håber ikke, messen må aflyses ligesom sidste år.

Næste bestyrelsesmøde finder sted fredag den 28. maj 2021.

Bente Madvig Holm
Bestyrelsesmedlem i Sundhedsgruppen