Den nye ordning giver mulighed for, at arbejdsgiver og medarbejder kan aftale at overføre uddannelsesdage fra et overenskomstår til det næste, eller at næste års uddannelsesdage afholdes på forskud.

 

Indholdet af aftalen

Aftalen skal:
- Være skriftlig
- Angive antallet af aftalte selvvalgte uddannelsesdage

PLA har lavet en skabelon, som du kan tage udgangspunkt i. Aftaleskabelonen finder I her.

 

Positivlisten

Positivlisten kan du finde her.

Du kan læse Overenskomstens bestemmelse om uddannelse her.
Ønsker arbejdsgiver og/eller medarbejder ikke at indgå en aftale om selvvalgt efteruddannelse, afholdes uddannelsesdage efter overenskomstens generelle regler.

 

Tilskud til akademi- og diplomuddannelser

Du har mulighed for at få dækket op til 10.000 kr. til medarbejderens efter- og videreuddannelse fra omstillingsfonden.
Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017. Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling, og dækker deltagergebyr op til 10.000 kr. om året til og med år 2021.
Læs mere her.