Tandlægeforeningens hjemmeside: www.tandlaegeforeningen.dk

Institut for Odontologi og Oral Sundhed: www.dent.au.dk
under Aarhus Universitet

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere: www.skt.ku.dk/
under Københavns Universitet

Tandklinikassistentuddannelsen hører under FUTKA: www.uddannelsesnaevnet.dk/udvalgene/futka

Foreningen Tandsundhed Uden Grænser: www.tug-dk.org