HK.dk logo

Handelsansat: Hvor meget må din arbejdsgiver overvåge dig?

Hvor og hvor meget må du blive overvåget på jobbet? Må der være lyd på overvågningen? Og hvordan skal du forholde dig til det? Kommer vi til at se mere eller mindre overvågning i fremtiden?

Sådan lyder reglerne for tv-overvågning på dit job

 • Din arbejdsgiver kan indføre tv-overvågning på din arbejdsplads, uanset om du arbejder i butik eller på kontor eller lager, når en række regler er overholdt.
 • Tv-overvågning er reguleret både i persondataloven, tv-overvågningsloven og straffeloven.
 • Hvis din arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst, gælder også aftalen mellem DA og LO for indførelse af kontrolforanstaltninger. Derudover gælder de aftaler om tv-overvågning, som HK Handel har indgået med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Industri.

Reglerne betyder, at der skal tages højde for følgende, hvis der indføres tv-overvågning på din arbejdsplads:

 1. Tv-overvågning må ikke være krænkende for dig som medarbejder. For eksempel må der under ingen omstændigheder være tv-overvågning på toiletter, i baderum, i prøverum eller omklædningsrum. Herudover må enkeltmandskontorer ikke overvåges, uden du som medarbejder har sagt ja til det. Og hvis det er driftsmæssigt muligt, bør der være overvågningsfri zoner, hvor du som medarbejder kan holde pause. Fx i kantinen eller kafferum.
 2. Tv-overvågning skal have et driftsmæssigt og sagligt formål (som at forebygge tyveri eller overfald). Det må IKKE bruges til at overvåge og kontrollere din effektivitet som medarbejder
 3. Når en arbejdsgiver ønsker at indføre tv-overvågning, skal det drøftes med samarbejdsudvalget på arbejdspladsen, hvis der er sådan et, og ellers med medarbejderne.
 4. Arbejdsgiveren skal forsøge at opnå en aftale med jer som medarbejdere, og det skal overvejes, om tv-overvågning er egnet til at forebygge eller løse problemerne i virksomheden, eller om der skal andre tiltag til, som ikke er så indgribende.  Der skal foretages en afvejning af hensynet til medarbejdernes integritet og virksomhedens saglige interesse i overvågning, fordi der skal være tungtvejende grunde til at etablere overvågning.
 5. Arbejdsgiveren har ret til at indføre tv-overvågningen, også selv om der er modstand blandt medarbejderne, hvis formålet er sagligt.
 6. Du skal som medarbejder informeres om overvågningen, seks uger før kameraerne sættes op ifølge DA og LO’s aftale om kontrolforanstaltninger. Fristen kan kun fraviges i særlige tilfælde, hvor der er tvingende grunde til at opsætte kameraerne før. Arbejdsgiveren skal i så fald redegøre for grundene.
 7. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at alle medarbejdere er orienteret om tv-overvågningen. Det bør gøres skriftligt i fx personalehåndbogen. Nye medarbejdere skal også altid informeres om tv-overvågningen ved ansættelsen.
 8. Som medarbejder skal du i forbindelse med tv-overvågning oplyses om:
  - formålet med tv-overvågningen.
  - i hvilke lokaler eller områder overvågningen foregår.
  - hvem der er dataansvarlig.
  - hvem der skal se tv-optagelserne igennem, og i hvilke tilfælde optagelserne vil blive gennemgået.
  - i hvilke tilfælde tv-optagelser vil blive videregivet til politiet.
  - hvornår optagelserne vil blive slettet.
  - at du har ret til indsigt og indsigelse mod forkerte oplysninger, som kan være tolket ud af tv-optagelserne.
 9. I alle indendørs områder, hvor der kommer kunder, skal der skiltes med tv-overvågningen.
 10. Der må aldrig være lyd på tv-optagelserne.
 11. Tv-optagelserne skal slettes efter 30 dage, med mindre opbevaringen af en optagelse er nødvendig for at afgøre en konkret konflikt. Hvis arbejdsgiveren ønsker at bruge tv-optagelsen som et bevismiddel i forbindelse med en sag mod dig som medarbejder, skal arbejdsgiveren – inden 30 dages fristen er udløbet – underrette dig om, at optagelserne ikke slettes. Hvis du ønsker at se optagelsen, har du krav på det, og du kan kræve at få udleveret en kopi af optagelsen.
 12. Arbejdsgiveren skal sikre, at optagelserne ikke må komme uvedkommende i hænde. 

Så mange butikker har overvågning

Ifølge brancheforeningen SikkerhedsBranchen har størstedelen af landets 400.000 butikker opsat videoovervågning for at passe på butikken. 

Det siger HK Handels medlemmer om overvågning

Bliver overvågningskameraet på din arbejdsplads brugt til at overvåge medarbejdernes arbejdsindsats? 
Der er ikke et overvågningskamera på mit arbejde 26%  
Ja  12% 
Nej  51% 
Ved ikke  11%

Dem, der svarede ja til ovenstående spørgsmål, svarede også på dette: Hvilken betydning har overvågningen af din arbejdsplads (angiv evt. flere svar)? 

Det er stressende  15% 
Det skaber usikkerhed  14% 
Det skaber sikkerhed 38% 
Chefen kommenterer på arbejdsindsatsen  55% 
Det betyder ikke noget  12% 
Ved ikke 5% 


Kender du reglerne for videoovervågning på din arbejdsplads?  

Ja  32% 
Nej  59% 
Ved ikke  9% 


Kilde: Repræsentativ undersøgelse udarbejdet af Epinion for HK Handel på baggrund af i alt 478 interview med medlemmer af HK/Handel i oktober/november 2015.

Plusser og minusser for dig ved tv-overvågning

+

 • Det kan bidrage til at øge din sikkerhed på arbejdspladsen og virke præventivt over for tyveri, røveri eller overfald.

-

 • Selvom tv-overvågning er indført for at forebygge tyveri, er der risiko for, at oplysningerne bruges til et andet formål, som er i strid med aftalen. Hvis din arbejdsgiver misbruger overvågningen til at tjekke, om du kommer for sent, er effektiv osv., kan du føle sig krænket og usikker.
 • Du kan føle dig forfulgt og ubehageligt tilpas, hvis der er kameraer overalt, og der på arbejdspladsen er uklarhed om, hvem der ser tv-optagelserne, hvordan de bruges, og hvor lang tid de gemmes.

Sådan beskytter du dig mod overvågning

Selv om der er klare regler for, hvordan din arbejdsgiver må bruge tv-overvågningen, kan det være en god idé, at du tænker over at beskytte dig selv:

 • Læs den information om tv-overvågning, som du er blevet gjort bekendt med af arbejdsgiveren, og spørg ind til rammerne for tv-overvågningen, hvis der er noget som helst, du er i tvivl om. Din arbejdsgiver har pligt til at svare.
 • Vær opmærksom på din adfærd på arbejdspladsen, og at det - selvom ingen er i nærheden - måske kan ses på et kamera, hvis du fx løfter op i blusen eller andet, fordi du har det varmt. 

Et eksempel: DET er forbudt

Lipgloss-sagen:

I 2007 blev en Matas-indehaver idømt bod på 50.000 kr. i Arbejdsretten for at have overvåget en ansat, uden at det var drifts- eller arbejdsmæssigt begrundet. Formålet med tv-overvågningen var at forebygge tyveri og røveri, men ejeren havde via tv-overvågningen overvåget, at en ekspedient havde brugt tid på at tage lipgloss på i butikslokalet i stedet for i baglokalet. Det hører til historien, at det var op til nytår, og at ekspedienten var blevet bedt om at bruge mere make-up. Efter at have overvåget hende i 30-45 minutter fra sit hjem i en anden landsdel, ringede han og skældte hende ud. Og dagen efter fik hun en fyreseddel. Da afskedigelsen var usaglig, fik ekspedienten en godtgørelse. Herudover fik hun ved en sag i Sø- og Handelsretten en godtgørelse på tort på 25.000 kr., idet retten i høj grad fandt, at overvågningen havde været krænkende for hende.

Hvad gør du, hvis du føler dig uretmæssigt overvåget på jobbet

 • Du vil ofte først opdage, at din arbejdsgiver misbruger tv-overvågningen, hvis chefen anklager dig for noget eller åbenlyst henviser til noget fra tv-optagelserne. 
 • Bed om at få indsigt i tv-optagelserne. Du har ret til at se ”beviserne” og få mulighed for at forklare dig, hvis noget er blevet misforstået. 
 • Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling på 70 11 45 45 for at få rådgivning.

Virker tv-overvågning egentlig?

 • Der foreligger ikke entydige videnskabelige forsøg, der kan underbygge, at tv-overvågning har en kriminalpræventiv effekt. I nogle tilfælde har det en effekt – i andre har det ikke.
 • Tv-overvågning har en præventiv effekt over for rationelle kriminelle. Men kriminelle, som er syge eller handler i affekt eller fuldskab, er ligeglade med kameraer.
 • Tv-overvågning har en bedre kriminalpræventiv effekt i forhold til tyveri end i forhold til groft hærværk, overfald og røveri.
 • For at tv-overvågning skal have en kriminalpræventiv effekt, skal en række ting være opfyldt. Bl.a.:
       - Potentielle gerningsmænd skal være klar over, at de bliver overvåget. Derfor skal der skiltes klart og tydeligt.
       - Tv-overvågning bør ikke stå alene, men kan være en del af en samlet løsning til at forebygge kriminalitet. For eksempel kan kameraer suppleres af vagter eller kontakt til en alarm/hotline, så man sikrer et samspil mellem overvågning og håndtering af situationen, hvis noget kriminelt foregår.
       - Man bør lave en grundig analyse af, hvor man skal have kameraer, for at overvågningen bliver mest effektiv.


Sådan får I en effektiv tv-overvågning

Hvis du sidder i samarbejdsudvalget eller på anden måde bliver spurgt til råds, hvis I skal indføre tv-overvågning, kan du give din arbejdsgiver nogle råd med på vejen fra SikkerhedsBranchen:

 • Tjek først al lovgivning og kollektive aftaler på området, så I sikrer, at tv-overvågningen bliver installeret lovmæssigt korrekt, og at alle medarbejdere bliver grundigt informeret om rammerne.
 • Følg op på, at der bliver lavet skriftlige retningslinjer for tv-overvågningen. Og spørg ind, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 • Gå efter, at der bliver valgt en ISO 9001-certificeret installatør til tv-overvågningen. Certificerede installatører bliver kontrolleret to gange om året, og du er derfor helt sikker på, at de overholder alle regler og sørger for at vælge de bedste kameraer inden for budgettet. Og de får kameraerne sat op, så de har den største kriminalpræventive effekt, og tv-optagelserne kan bruges til noget i tilfælde af opklaring af et tyveri, røveri eller overfald.

Kommer vi til at se mere eller mindre overvaagning i fremtiden?

Peter Blume, professor i persondataret ved Københavns Universitet:

Det ser ud til, at stort set enhver butik har tv-overvågning nu. Teknologien vil dog blive bedre og bedre, og man bliver dygtigere til at sætte kameraerne op, så de fungerer effektivt. Der hvor det ømtålelige punkt er nu, er om man skal opretholde forbud mod at overvåge i det offentlige rum. Der er et pres på, for at vi skal have overvågning overalt.

Kasper Skov-Mikkelsen, direktør hos SikkerhedsBranchen:

Billedkvaliteten i tv-overvågning udvikler sig i samme hastighed som al anden elektronik. Der sker også rigtig meget med den software, der ligger bag, og den billedanalyse, man kan lave ud fra optagelserne. Med nogle kameraer kan man nu kigge igennem masker og se ansigtskonturen.

Kilder: Lisbeth Nørremark, faglig sekretær i HK Handel, Peter Blume, professor i persondataret ved Københavns Universitet, Kasper Skov-Mikkelsen, direktør hos SikkerhedsBranchen, barhandel.dk, Datatilsynet, Det Kriminalpræventive Råd

Sådan får du styr på din stress: de 3 faser

Hundredetusinder videoovervåges på jobbet

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk