HK.dk logo

Ugeudbetalingskort (ar285)

Hvis du ønsker udbetaling for en periode forud for den 1. juli 2017, skal du anvende et uge udbetalingskort.

Kortet skal være os i hænde senest 3 måneder efter udløbet af den periode, du anmoder om udbetaling for. Ellers er din ret til udbetalingen som udgangspunkt bortfaldet.

Udfyld, udskriv og underskriv udbetalingskortet. 

Find blanketten her


Log ind som medlem