Med en privat lønforsikring, som kun de i forvejen velbjærgede vil kunne betale sig fra, risikerer vi på sigt at trække tæppet væk under det fælles og solidariske dagpengesystem, der netop er en mulighed for alle – også de udsatte og mere sårbare, der ikke har faste jobs og højtbetalte stillinger. ASE’s lønforsikring er derimod efter princippet: Kan du betale, må du få. Kan du ikke, må du gå. Det er stik imod en dansk tradition for at sikre alle en plads på holdet i stedet for en opdeling i et betalingsdygtigt A-hold og et B-hold, der bliver hægtet yderligere af.

 

Med en privat lønforsikring, som kun de i forvejen velbjærgede vil kunne betale sig fra, risikerer vi på sigt at trække tæppet væk under det fælles og solidariske dagpengesystem

 

Der er en grund til, at den danske model roses til skyerne af alle parter fra arbejdstagere til arbejdsgivere og selv borgerligt-liberale politikere, som da Venstres Troels Lund Poulsen for et par år siden talte overraskende varmt om netop den danske model som en afgørende faktor i den stabilitet, som også danske virksomheder og arbejdsgivere har stor fordel af. Senest, og i den aktuelle debat, har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard utvetydigt opfordret til at bakke op om den hæderkronede danske model og vores solidariske dagpengesystem. Han, og den regering han er en del af, vil endda tage initiativer til at styrke systemet ved at gøre det mere attraktivt at være medlem af en a-kasse. Det er gode og vigtige signaler fra højeste sted, som en bred kreds bør bakke op om. For at gå den usolidariske lønforsikringsvej vil være et samfundsmæssigt selvmål med store konsekvenser og mindre stabilitet til følge. En af de knapper, der bør skrues på, er dagpengeniveauet. For de seneste årtier er satsen blevet udhulet så meget, at sikkerhedsnettet ikke altid er stærkt nok for de danskere, der bliver ramt af ledighed.

Vi kan være stolte af vores særligt danske model, som udenlandske forskere, politikere, fagforeningsfolk og erhvervsledere valfarter hertil for at høre mere om, fordi de vil forsøge at overføre nogle af de velafprøvede, velfungerende mekanismer i modellen til andre samfund.

 

Det vil være trist, hvis kommende gæster vender tilbage med en melding om, at danskerne er ved at underminere deres egen succesmodel. Lige nu er ASE i hvert fald ved at save i den gren, der ellers giver sikkerhed til de mange, fordi ASE vil sælge forsikringer til de få.

 

Det vil være trist, hvis kommende gæster vender tilbage med en melding om, at danskerne er ved at underminere deres egen succesmodel. Lige nu er ASE i hvert fald ved at save i den gren, der ellers giver sikkerhed til de mange, fordi ASE vil sælge forsikringer til de få.