Det er svært og nærmest helt umuligt at forudse, hvad der venter os – og hvordan vores tilværelser vil forandre sig.

Tænk blot tilbage på, hvad du har oplevet, opnået, udlevet, kæmpet for eller kæmpet imod i det forgangne årti. Hertil kommer påvirkninger fra trends og teknik, mennesker og medier i en verden, der hastigt forandrer sig.

 

Ti år frem: Arbejdspladser under forandring

Kigger vi ti år frem, kan vi være ret sikre på, at arbejdslivet vil forandre sig for mange af os.

Alene den teknologiske udvikling vil betyde ændrede arbejdsrutiner. Der vil opstå nye jobs, mens andre forsvinder eller ændrer sig markant.

 

Det stiller store krav til den enkelte medarbejder, der oplever og skal håndtere forandringerne, men som det ofte er: Meget bliver nemmere, når vi gør det i fællesskab.

 

Det stiller store krav til den enkelte medarbejder, der oplever og skal håndtere forandringerne, men som det ofte er: Meget bliver nemmere, når vi gør det i fællesskab. Når vi deler erfaringer med hinanden. Sammen sætter ord på de oplevelser, udfordringer, muligheder og begrænsninger, som forandringerne fører med sig – og sammen, i HK-regi, udvikler endnu flere tilbud, der løfter os ind i de nye tider med nye kompetencer.

 

Min anbefaling: Et løft til fritvalgsordningen

Et af fællesskabets stærke kort er overenskomsten, hvor vi kæmper for at fastholde og udvikle betingelserne for vores arbejde. På det private arbejdsmarked er forhandlingerne i fuld gang.

 

Et af fællesskabets stærke kort er overenskomsten, hvor vi kæmper for at fastholde og udvikle betingelserne for vores arbejde. På det private arbejdsmarked er forhandlingerne i fuld gang.

 

Officielt blev de sat i gang den 8. januar, og i løbet af de næste måneder skal en lang række overenskomster forhandles. Lad os satse på et resultat med positive forbedringer i vores ansættelser, arbejdsbetingelser og arbejdsmiljø.

Personligt håber jeg, at for eksempel fritvalgsordningen vil få et stort løft.

Ordningen er nemlig en god mulighed for, at den enkelte kan tage stilling til, hvad pengene skal bruges til. Det mener jeg er en kæmpe fordel.

 

Større fleksibilitet i arbejdslivets forskellige faser

I løbet af et arbejdsliv gennemgår vi flere faser, og i løbet af disse faser ændrer vi også behov og ønsker, når det gælder vores arbejdsbetingelser. Det taler for en vis fleksibilitet, der tager højde for, når forældre med små børn har brug for flere fridage. Eller når pårørende har brug for fridage, hvis et menneske tæt på har brug for omsorg. Eller hvad med perioder, hvor der kan sættes mere af til pension, så der, tættere på pensionsalderen, er mulighed for at trappe lidt ned i tid.

Fleksible ordninger vil gavne de fleste og samfundet som helhed.

 

Ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2017 fløj der dog mange forskellige og ikke altid lige faktabaserede oplysninger om forhandlingerne rundt på de sociale medier. Det gavner ingen, og jeg vil kraftigt opfordre jer til at følge med via nedenstående medier og muligheder. Så undgår I de ”fake news”, der nemt kan opstår og forvirre billedet.

 

OK20: Følg med – uden ”fake news”

Det er både interessant og vigtigt at følge med i forløbet omkring overenskomstforhandlingerne.

Ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2017 fløj der dog mange forskellige og ikke altid lige faktabaserede oplysninger om forhandlingerne rundt på de sociale medier. Det gavner ingen, og jeg vil kraftigt opfordre jer til at følge med via nedenstående medier og muligheder. Så undgår I de ”fake news”, der nemt kan opstår og forvirre billedet.

 

 

Hver en stemme tæller!

Når der er lavet en OK-aftale, så kommer resultatet til afstemning hos det enkelte medlem.

Hver en stemme tæller. Jeg ved, at der er en tendens til, at ”det nytter ikke med min ene stemme”. Udtalelser som ”vi bliver jo alligevel kædet sammen og det nytter ikke” har jeg hørt.

Det er en forkert tolkning, for jo: Det nytter. Din stemme kan endda være afgørende.

Jeg håber på et forlig, som sikrer gode forhold og ro på arbejdsmarkedet.

I midten af april regner vi med, at der er en aftale klar. Den skal så sendes til urafstemning blandt alle medlemmer.

Resultatet vil vise, om vi har en aftale, eller om vi skal i konflikt.

Det har vi ikke været siden 1998, og statistik set er der en meget lang periode uden konflikt.

Skulle det ende med en konflikt, er det som altid en fordel at være medlem af HK – og af det fællesskab, jeg fremhævede ovenfor.

 

Indmeldelse (I HK, red.) skal ske hurtigst muligt for at sikre konflikt-understøttelse ved strejke eller lockout, men ikke mindst for at sikre, at vi står stærkt sammen i forhandlingerne. En høj organisering er grundlaget for et stærkt mandat til HK og  den danske model, og den skal vi passe på.

 

Styrk vores fælles mandat: Få kollegerne med

Hvis du har en kollega, som ikke er medlem af HK, kan en indmeldelse ske https://www.hk.dk/blivmedlem

Indmeldelse skal ske hurtigst muligt for at sikre konflikt-understøttelse ved strejke eller lockout, men ikke mindst for at sikre, at vi står stærkt sammen i forhandlingerne. En høj organisering er grundlaget for et stærkt mandat til HK og den danske model, og den skal vi passe på.

Jeg ser frem til selv at være med til at forhandle for tandklinikassistenterne. Det er et af de områder, som virkelig trænger til et løft af lønnen.

Husk at følge med i forhandlingerne og ikke mindst at stemme, når vi når så langt.