En tillidsrepræsentant nurser eksisterende medlemmer og byder velkommen til nye. Han eller hun er i løbende dialog med medlemmerne. Følger op på dem. Er tæt på dem. Sikrer sig, at de trives på arbejdspladsen. Arbejder for det faglige fællesskab. Tager fat i eventuelle problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Forsøger at være på forkant. Holder tæt kontakt med ledelsen, så der løbende kan sættes relevante emner på dagsordenen eller løses problemer, når (eller før) de opstår.

 

Indrømmet: Det kan indimellem være en krævende tørn at være TR eller AMR på en arbejdsplads. Når der ikke lige er medvind eller enighed med ledelsen. Når der skal ”tages fat”, fordi et medlem er under pres. Til gengæld lyder meldingen fra vores tillidsvalgte, at det giver dem så meget igen at være TR og AMR, fordi de gør en forskel.

 

En arbejdsmiljørepræsentant er på samme måde uddannet til at være der for kollegerne – med et særligt blik for alt det, der har med deres arbejdsmiljø at gøre. De forholder sig til alt fra de fysiske rammer og mulige hjælpemidler til det psykiske arbejdsklima på arbejdspladsen. AMR’erne indgår i de sammenhænge, hvor der tales arbejdsmiljø. De påtaler arbejdsmiljø-udfordringer og hjælper med at finde løsninger.

Begge disse grupper af tillidsvalgte er guld værd for hvert eneste medlem af HK, der er så heldig at have en TR eller AMR lige i nærheden. De giver en god fornemmelse af tryghed, hvis gulvtæppet bliver trukket væk under dig, og du får brug for en hjælpende hånd. De er der, når arbejdsmiljøet skrider. Og de giver dig mulighed for sparring, når det handler om faglig og personlig udvikling, efteruddannelse, kompetenceudvikling og alle de andre muligheder, der er for medlemmerne af HK.

Indrømmet: Det kan indimellem være en krævende tørn at være TR eller AMR på en arbejdsplads. Når der ikke lige er medvind eller enighed med ledelsen. Når der skal ”tages fat”, fordi et medlem er under pres. Til gengæld lyder meldingen fra vores tillidsvalgte, at det giver dem så meget igen at være TR og AMR, fordi de gør en forskel. At de føler sig godt klædt på til deres tillidshverv, fordi HK løbende uddanner og opdaterer dem og står klar som en del af deres setup.

 

...vi kan altid bruge fagligt aktive medlemmer, der vil være enten tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter – og fortalere for det gode arbejdsliv. Så investerer HK gerne uddannelse, viden og kompetencer i dig, så du fra dag 1 er opgaven voksen. 

 

P.S.: Har du lyst til at gøre en forskel for dig selv – ved at gøre en forskel for andre? Kan du lide at finde løsninger i jeres hverdag på arbejdspladsen? At sikre fair og velfungerende rammer om jeres arbejdsliv? At hjælpe kolleger, der er både pressede og stressede?

Så kan vi altid bruge fagligt aktive medlemmer, der vil være enten tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter – og fortalere for det gode arbejdsliv. Så investerer HK gerne uddannelse, viden og kompetencer i dig, så du fra dag 1 er opgaven voksen.

 

Kontakt dine kontakter i HK Midt, hvis du gerne vil vide mere – og være en af de tillidsvalgte og uundværlige nøglepersoner, der gør en kæmpe forskel for dine kolleger og for medlemmerne af HK!

 

Anne Marie Bay

Konstitueret afdelingsformand, HK Midt