Det har været en sommer, der for mange af os har været noget anderledes, end vi er vant til. Flere af os end vanligt har tilbragt sommeren i Danmark og har måske fået øjnene op for, at Danmark er et skønt land. Dejligt.

 

Covid-19

 

Covid-19 er stadig en del af vores hverdag, og det ser ud til, at vi det næste halvår skal fortsætte med at stå sammen om at bekæmpe epidemien. Det kommer ikke bag på os.
Lige nu er strategien en anden, end den var i foråret, da statsministeren lukkede samfundet ned. Regeringen har sammen med de øvrige partier besluttet, at de vil gøre alt for at holde hjulene i gang. Én af de tiltag, der er sat i gang, er brugen af mundbind i den kollektive transport. Noget vi må forvente varer længere tid, og som på sigt også kan udvides til at omfatte andre områder. 

Umiddelbart ser det ud til, at de fleste af os får lov til at arbejde på vores arbejdsplads, så vi kan være den del af det faglige fællesskab der.

 

Finanslov

 

Med en sommer der slutter, bevæger vi os også mod efteråret. Et efterår, der som vanligt byder på indgåelse af det kommende års finanslov. Forhandlinger er så småt gået i gang, eller sagt på en anden måde, der gisnes allerede om de kommende forhandlinger.

Det er ikke uvæsentlig for os, der arbejder på de statslige arbejdspladser, da finansloven sætter rammen for rigtig meget af det, der sker på vores arbejdspladser.

 

Den udsatte flerårsaftale

 

Også den udsatte flerårsaftale for politiet presser sig på. Justitsminister Nick Hækkerup (S) har tidligere forsikret, at aftalen er på plads inden 1. januar 2021. Igennem flere år har der været efterlyst flere betjente til at løfte opgaverne, og det er der bestemt brug for. Det er dog yderst vigtigt, at vores politikere husker på, at når der oprustes på politisiden, skal der også oprustes på den administrative side ved både politi, domstole og kriminalforsorg for at håndtere de opgaver, der følger af et større antal betjentes politiarbejde. 

I sommer var Dommerforeningen ude at efterlyse flere HK’ere, fordi der mangler administrative hænder for at klare sagspuklerne. Dommerne ønsker også den rette faglighed til arbejdet.
Med flere afgørelser vil et øget antal afsoninger have afsmittende effekt på fængslerne. Her er det igen HK’erne, der får hjulene til at køre. 

Det administrative personale ved politiet, domstolene og kriminalforsorgen har gennem flere år oplevet et enormt arbejdspres samtidig med, at de har kunne se deres kollegaer forlade embederne uden at blive erstattet.

Det må høre op. Den administrative front skal styrkes, så opgaverne kan løses, når de opstår og ikke først, når der opstår sagspukler, og der skal brandslukkes.

 

Usikkerheden kræver særlig omsorg

 

Covid-19 popper nu op med smitteudbrud i geografiske områder. Det betyder, at vi ikke ved, om det rammer os i Sydjylland og i så fald hvornår. Derfor skal min opfordring til jer være, at I stadig husker på hinanden. Det er stadig svært for mange af navigere i den forandrede hverdag, og nogle er endda bange.

Pas godt på jer, og pas godt på hinanden.