Overenskomsten er forhandlet i hus, og lige om lidt er det tiden, hvor du skal sætte dit kryds.

Selvom vi befinder os midt i en krisetid i Danmark, er det lykkedes for vores forhandlere at indgå en flot aftale ved forhandlingsbordet – denne gang med vores forbundssektorformand Rita Bundgaard som chefforhandler. 

Hvis jeg dykker ned i forliget og ser på det med HK-briller, er der mange gode elementer, og der er klart noget at bygge videre på. Der er lagt solide grundsten, og der er også bygget videre på nogle af de grundsten, der tidligere er blevet lagt. 

KOMPETENCEFONDEN VIDEREFØRES

En af de positive grundsten, der er videreført, er kompetencefonden, som betyder et fortsat fokus på individuel kompetencegivende uddannelse.
Den Statslige Kompetencefond er videreført med en samlet økonomisk ramme i overenskomstperioden på 172,5 mio. kr. 
Det glæder mig rigtig meget, at kompetencefonden er videreført. I har som medlemmer gang på gang vist, at kompetencefonden har sin berettigelse ved at tømme den for midler. Det viser jo netop, at lysten og viljen til kompetenceudvikling er til stede og derfor, at kompetencefonden er en vigtig grundsten at bygge videre på ved at videreføre den. 

MINIPENSIONEN OG KARENSBESTEMMELSERNE

Det har længe været et ønske for en stor del af vores medlemsgruppe at få afskaffet minipensionen. Det er her, en af de nye grundsten blev lagt. Det lykkedes nemlig vores forhandlere at lægge de første grundsten til afskaffelsen af minipensionen.

Helt konkret betyder det, at karensperioden nedsættes fra fire til to år og at aldersgrænsen på de 25 år fjernes. Altså kan man begynde at optjene til pension, når man har været ansat i to år.
Det glæder mig usigeligt meget, da det for mig er vigtigt, at der ikke forskelsbehandles på HK’erne. Alle har vel lige meget brug for at opspare til pensionen uanset alder og ansættelsesperiode. 

SENIORBONUS

En af det helt store ønsker fra medlemmerne til OK21 var en fritvalgsordning. En fritvalgsordning der frit kunne anvendes til pension, frihed eller løn.
Derfor var det også et af de krav, der blev stillet ved forhandlingsbordet.
Der skal jo som altid to parter til i en forhandling og her må vi sige, at modparten var af en ganske anden overbevisning. Arbejdsgiversiden kunne på ingen måde indgå i en aftale om en fritvalgsordning.

Der kom dog noget positivt ud af det. Der har længe være fokus på at sikre attraktive arbejdspladser for seniorerne i staten og på at fastholde seniorerne på de statslige arbejdspladser. 

I forlængelse af drøftelserne om en fritvalgsordning nåede forhandlerne til enighed om at indgå en aftale om en seniorbonus.
En seniorbonus på 0,8 % af den sædvanlige løn, der gælder fra det år, hvor du fylder 62 år. Bonussen kan veksles til to fridage, pension eller udbetales én gang årligt.

Det har igennem flere år været et stort ønske fra seniorerne i staten at få mulighed for at kunne afholde seniorfridage. Derfor glæder det mig også, at det er lykkedes at forhandle den nye seniorbonus hjem, hvor der reelt er frit valg imellem løn, pension eller frihed.

REALLØNNEN SIKRES

Medarbejderne i staten må ikke være lønførende, og derfor påvirker lønudviklingen på det private arbejdsmarked også overenskomstforhandlingerne. Pandemien raser stadig og mange har mistet deres job, andre er hjulpet af hjælpepakkerne. I en krisetid sætter det helt naturligt sine aftryk.

Derfor glæder det mig også, at det er lykkedes at sikre reallønnen og dermed bevare købekraften for vores medlemmer.

FLERE ELEMENTER I FORLIGET

Dette er blot nogle af elementerne i aftalen. F.eks. er der indgået et partnerskab for udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser, aftalt en styrket seniorindsats og sorgorlov indtil barnets 18. år.

Indlægget her vil blive alt for langt, hvis jeg skal rundt om det hele, men en flot aftale, hvor vi også har vist ansvarlighed i forhold til krisen i vores samfund netop nu. 

VI ANBEFALER ET KLART JA

HK Stats forbundssektorbestyrelse anbefaler et klart ja til det indgåede forlig. 

For mig er det allervigtigste, at du som medlem bruger din demokratiske ret, og afgiver din stemme i forbindelse med urafstemningen, der finder sted i tidsrummet fra den 18. marts til den 13. april 2021.

Arbejdsgiverne holder også øje med, om du stemmer. Så sæt dit kryds – din stemme tæller også. 

 

I denne video gennemgår jeg resultatet