Endnu et halvår, hvor rigtig mange af statens medarbejdere har arbejdet hjemmefra – flere siden den 12. marts 2020 – skal snart afsluttes med en velfortjent sommerferie. En sommerferie der ofte byder på afslapning og tid til at pleje egne interesser. 

Covid-19

Da pandemien ramte os, og de fleste af statens medarbejdere blev sendt hjem over en nat, stod vi sammen og ønskede at vise, at statsansatte kunne klare deres arbejde hjemmefra og det til UG. Det viste sig i allerhøjeste grad at holde stik. I er blevet rost til skyerne for fleksibilitet og for den ildhu, I har vist ved at klare arbejdet. Selv sygefraværet har været for nedadgående, og det er blevet bemærket. Kreativiteten har været høj for at kunne klare alle opgaverne hjemmefra i hjem, der ikke på forhånd var indrettet til hjemmekontorer.
Nu tales der rigtig meget om muligheden for at etablere hjemmearbejdspladser, og her skal opfordringen lyde, at I tager jeres HK-afdeling med på råd, da der er flere ting, der skal tages højde for, når der indgås en aftale.

OK21 forhandlet i hus med et godt resultat

I foråret blev overenskomsten forhandlet i hus med et rigtig flot resultat på trods af krisetiden set i lyset af Covid-19.
Der var flere højdespringere, som nedsættelsen af karensperioden fra fire til to år på minipensionen og en fjernelse af aldersgrænsen på 25 år. Sikring af reallønnen. Indførelse af en seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn, der gælder fra det år, hvor du fylder 62 år, og som kan veksles til løn, pension eller frihed.
I Sydjylland kvitterede medlemmerne med en høj stemmeprocent på 60,5%, som var en klar forhøjelse i forhold til stemmeprocenten i 2015, hvor den var på 52,6%.
Tak til alle jer medlemmer, der valgte at afgive jeres stemme.

Kompetenceudvikling og kompetencefonden

Også kompetencefonden blev videreført ved OK21 med hele 172,5 mio.kr. i den denne overenskomstperiode. Derfor var det fantastisk at opleve, at der var stor søgning til midlerne, da fonden åbnede for ansøgninger den 1. juni 2021. Søgningen var så stor, at fonden lukkede for ansøgninger allerede den 2. juni 2021 kl. 23.59.
Det er et positivt tegn på, at medlemmerne ønsker at styrke deres kompetencer og følge med udviklingen.
Kompetencefonden åbner for ansøgninger igen den 5. oktober 2021. 

Den lokale generalforsamling i HK Stat Sydjylland

Vi har i HK Stat Sydjylland fået afholdt den årlige generalforsamling. Vi satsede tilbage i februar måned og udsatte den planlagte generalforsamling til juni måned i håbet om, at vi kunne afvikle generalforsamlingen med fysisk fremmøde. Det gav pote, og den 7. juni blev der afholdt generalforsamling på Hotel Scandic, hvor der blev taget hensyn til Covid-19 efter alle kunstens regler. Der var genvalg til bestyrelsen på alle de poster, der var i spil. 

HK Stats kongres

Den 10. juni var dagen, hvor der efter flere udsættelser og en omlægning til digital kongres blev afholdt kongres i HK Stat. Det var spændende at være med til den virtuelle kongres, men intet kan nu erstatte at være til stede i det samme lokale med muligheden for at netværke og skabe relationer.
Forbundssektorformand Rita Bundgaard blev genvalgt med akklamation, og efter kampvalg er Ulla Moth-Lund Christensen nu blevet valgt som næstformand i HK Stat frem til 2024. 
Herfra skal der lyde et tillykke med valget til dem begge. 
På HK Stats kongres blev der vedtaget et målprogram for de kommende tre år. I den lokale sektorbestyrelse glæder vi os til at tage afsæt i målprogrammet, når vi til efteråret skal til at planlægge aktiviteter og indsatser for 2022.

Tilbage på job

For nogle af statens medarbejdere har det ikke givet de store forandringer, at vi har befundet os midt i en pandemi i mere end et år. De er hver dag mødt ind på job og har passet nogle af de samfundskritiske funktioner i samfundet, og selvfølgelig under hensyn til alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Nogle nåede at møde ind på arbejdspladsen inden sommerferien, og andre vil efter sommerferien skulle møde ind på arbejdspladsen for første gang i meget lang tid.
Her er det vigtigt at huske på, at vi alle er forskellige, og at vi reagerer forskelligt på forandringer. Der vil være kollegaer, der jubler over at kunne komme tilbage på job, mens andre er bekymrede og skal bruge rigtig mange kræfter på at vende tilbage til en hverdag, der minder om tiden før Covid-19.
Husk derfor at række ud til hinanden og spørg ind til, hvordan jeres kollegaer har det. 
Vi er kommet langt i pandemien ud fra devisen: Sammen hver for sig. Nu skal vi være sammen igen, men med behørig afstand.

Jeg vil slutte af med at ønske jer alle en forhåbentlig solrig sommer.