Vil lede offentlig sektor på ny måde

Som sektorformand for HK Stat Midt glæder jeg mig over en passage i den politiske aftale mellem partierne. For det er en skarp og rigtig analyse af den situation, som vores medlemmer oplever ude på deres offentlige arbejdspladser. Her står der bl.a., at den nye regering vil ”…lede den offentlige sektor på en ny måde. Der er brug for et opgør med den kortsigtede styring af den offentlige sektor, hvor for meget bureaukrati og kontrol og for mange krav om dokumentation fjerner tid fra kerneopgaverne og mindsker medarbejdernes arbejdsglæde. En ny regering vil sammen med de faglige organisationer, de offentlige arbejdsgivere og andre relevante parter drøfte, hvordan der skabes en større grad af tillid til den enkelte medarbejder og institution, og til at man lokalt kan finde de løsninger, man vurderer er bedst for borgerne. Det vil være en ny regerings udgangspunkt, at den offentlige sektor omfattes af færre mål, at gevinster ved effektiviseringer kan gavne lokalt, og at det overvejes, hvordan der kan indføres flerårige budgetter, der kan skabe større stabilitet i planlægningen”.

 

Så langt, så godt

Så langt, så godt. Nu skal regeringen i arbejdstøjet og omsætte de gode intentioner i praksis, og det bliver i sig selv en stor opgave. For det har helt ærligt være fire drøje år med nu tidligere innovationsminister Sophie Løhde i spidsen for Moderniseringsstyrelsen, der i lange perioder har haft ensidig fokus på besparelser, effektiviseringer og nedskæringer. Udvikling, hensyn til medarbejderne eller bedre ledelse i det offentlige var til gengæld fremmedord for styrelsen.

Danmarks nye statsminister Mette Frederiksen har på et tidspunkt ytret sig skeptisk over for Moderniseringsstyrelsens arbejde og tilgang til tingene. Nu får hun chancen for at følge de kritiske ord op med handling og en revision af, hvordan vi tænker, taler om og ikke mindst udvikler den offentlige sektor – til fælles bedste.

 

Mette Frederiksen har på et tidspunkt ytret sig skeptisk over for Moderniseringsstyrelsens arbejde og tilgang til tingene. Nu får hun chancen for at følge de kritiske ord op med handling

 

Styrket skattesystem bliver nøglen til flere indtægter

Der tales som altid meget om, hvordan en ny regering vil finansiere sine planer og løfter. I dette tilfælde tyder det på, at en af nøglerne til indtægter bliver et styrket skattevæsen, der bedre kan inddrive de store beløb, som et ”ødelagt” SKAT har misset. Vi har i HK Stat Midt længe gjort opmærksom på de mange konsekvenser af, at politikerne i årevis har drevet rovdrift på SKAT og skåret uhæmmet ned. Det har ikke bare skabt utryghed og medført stress for de ansatte. Det har altså også betydet tabte milliard-indtægter. Det vil derfor glæde os, hvis den nye regering vender udviklingen og genopretter tilliden til skattesystemet – også som arbejdsplads for dygtige HK’ere.

 

...en af nøglerne til indtægter bliver et styrket skattevæsen, der bedre kan inddrive de store beløb, som et ”ødelagt” SKAT har misset.

 

…men allerførst skal vi ønske hinanden ”god sommer”

Mens den nye regering altså trækker i det omtalte arbejdstøj, så er det snart tid til, at mange af os går på ferie og skal have sommertøjet frem. Jeg vil derfor ønske dig både god sommer og god ferie – og hvis vi er heldige vil det endda være muligt at kombinere de to ting!

Lad os håbe, at vi efter ferien vender tilbage til et regeringsprojekt for den offentlige sektor, hvor politikerne gør, hvad de siger, nemlig styrker rammerne om vores indsats i det daglige.

 

Lad os håbe, at vi efter ferien vender tilbage til et regeringsprojekt for den offentlige sektor, hvor politikerne gør, hvad de siger, nemlig styrker rammerne om vores indsats i det daglige.