• Hvor mange medarbejdere flyttede med – og hvor mange nye er kommet til?
    Hvordan har det fungeret på de enkelte arbejdspladser?
    Har tilførslen af statslige arbejdspladser lokalt og regionalt givet den dynamik og afledte effekt, der blev talt meget om?
    Hvad bør vi lære af de i øvrigt dyrekøbte erfaringer med at flytte arbejdspladser (og hele familier)?

 

Arbejdede i forvejen med fastholdelse

Allerede i årene før den daværende regerings Balance-planer havde HK Stat Midt arbejdet med og for fastholdelsen af statslige arbejdspladser på Fyn og i Fredericia-området. For vi havde fra omkring 2008 og frem oplevet en jævn flytning af arbejdspladser væk fra Fyn og Fredericia-området til andre dele af landet på grund af centraliseringer og såkaldte ”effektiviseringer”. Det kostede udbud og alsidighed på vores lokale arbejdsmarked, hvilket igen påvirkede vores uddannelsesinstitutioner og deres udbud.

Derfor gav det mening at tage aktivt del i debatten forud for den daværende regerings beslutning om at flytte en lang række statslige institutioner og arbejdspladser til andre dele af landet.

 

Jeg tror dog på, at vi – sammen med gode kolleger rundt omkring i HK Stat – gjorde en forskel med et langt, sejt træk for at sikre en ny fordelingsnøgle omkring statslige arbejdspladser. Det kan også være en lille del af forklaringen på, at Fyn og Fredericia i sidste ende fik tildelt en ganske pæn del af de jobs, der blev flyttet.

 

Langt, sejt træk og ny fordelingsnøgle

Det vil være for ubeskedent at tro, at det var vores initiativer og input, der i sidste ende fik den borgerlige regering til at tænke og gennemføre deres Balance-planer. Jeg tror dog på, at vi – sammen med gode kolleger rundt omkring i HK Stat – gjorde en forskel med et langt, sejt træk for at sikre en ny fordelingsnøgle omkring statslige arbejdspladser. Det kan også være en lille del af forklaringen på, at Fyn og Fredericia i sidste ende fik tildelt en ganske pæn del af de jobs, der blev flyttet. Det gælder blandt andet jobs i Skattestyrelsen og Miljøstyrelsen.

Når det gælder balance, så holder den desværre ikke helt, hvis vi ser på den samlede flytning med vores lokale briller. For vi havde bestemt ønsket os, at det sydfynske var blevet styrket med tilførslen af statslige arbejdspladser.

 

Der må med andre ord være meget at lære fra en svær flytning af arbejdspladser, der bragte de fleste medarbejdere i sårbare situationer. Både medflytterne og de nyansatte.

 

Ikke lige kønt det hele

Når vi kigger på, hvordan Balance I og II blev realiseret og gennemført, for eksempel i forhold til at flytte arbejdspladser og medarbejdere, så har det ikke været lige kønt det hele. Der blev truffet forhastede beslutninger, og flytningen blev markant dyrere end først antaget. Nogle grupper af medarbejdere var mere udsatte end andre, og antallet af medarbejdere, der flyttede med deres arbejdsplads var (ikke overraskende?) forholdsvis lille. Det har igen givet styrelser og institutioner en hård opstart i nye omgivelser og med hold bestående af mange nyansatte. Der må med andre ord være meget at lære fra en svær flytning af arbejdspladser, der bragte de fleste medarbejdere i sårbare situationer. Både medflytterne og de nyansatte.

Hos HK Stat Midt havde vi heldigvis held med at byde de nye medlemmer velkommen, uanset om de flyttede hertil med deres arbejdsplads eller blev ansat på de nytilflyttede arbejdspladser. Nogle er også privat flyttet hertil, mens andre har opdaget, at pendling fra hovedstadsområdet eller Sjælland ikke er så tidskrævende, som mange måske fejlagtigt troede.

Det er under alle omstændigheder tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi står klar med et setup, der hjælper og guider nye kolleger og medlemmer godt på plads.

 

Endnu et stykke vej til balance

Oprindeligt var det ikke så meget vores ærinde, at eksisterende arbejdspladser skulle rykkes op og ud. Vi havde mere fokus på, at vi skulle undgå yderligere fraflytning af statslige arbejdspladser fra vores del af Danmark – og at man burde overveje placeringen af nye og fremtidige arbejdspladser i staten, så de kom hele landet til gode. Det standpunkt har vi stadig. For der er endnu et stykke vej til den rette balance på stats-området. Den balance bør politikerne derfor have med i deres overvejelser, når nye styrelser, institutioner og arbejdspladser i staten skal placeres.

 

Af:

Brita Andersen

Sektorformand, HK Stat Midt