For når det gælder arbejdsmiljøet, så vil aftalen i mine øjne betyde en forringelse af de nuværende betingelser for hjemmearbejde – og færre krav til, hvor meget arbejdsgiverne skal bidrage til indretningen af en hjemmearbejdsplads, hvor der er taget hensyn til arbejdsmiljøet. Måske var det netop hensynet til arbejdsgiverne, der fik partierne bag aftalen til at smile lige så meget som ministeren?

 

Aftalen betyder nemlig, at der groft sagt skal mere hjemmearbejde til for at udløse krav om, at din arbejdsgiver skal investere i dit (hjemme)arbejdsmiljø.
-Brita Andersen, formand HK Stat Midt

 

Aftalen betyder nemlig, at der groft sagt skal mere hjemmearbejde til for at udløse krav om, at din arbejdsgiver skal investere i dit (hjemme)arbejdsmiljø. Før aftalen var det kun én dags hjemmearbejde. Efter aftalen er det hævet til ”mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned”.

Det er næppe nogen hemmelighed, at vi i HK-regi er ret utilfredse med aftalen, der har potentiale til at forringe vores medlemmers hjemmearbejdsmiljø markant. Det er heller ingen hemmelighed, at vi er uenige med FH – Fagbevægelsens Hovedorganisations positive udlægning af aftalen, og at der bliver brug for at drikke den ”forsoningskaffe”, der har været nævnt nogle steder i medierne.

 

For os er det samtidig vigtigt at understrege, at det her ikke handler om for eller imod hjemmearbejde – og det vi har lært om hjemmearbejde, fleksibilitet i arbejdslivet osv. under Corona-krisen. Det handler derimod om, at hjemmearbejde skal foregå under ordentlige arbejdsforhold
-Brita Andersen, formand HK Stat Midt

 

For os er det samtidig vigtigt at understrege, at det her ikke handler om for eller imod hjemmearbejde – og det vi har lært om hjemmearbejde, fleksibilitet i arbejdslivet osv. under Corona-krisen. Det handler derimod om, at hjemmearbejde skal foregå under ordentlige arbejdsforhold, hvis du bliver pålagt at arbejde hjemme op til to dage om ugen. Det arbejde skal naturligvis foregå under rammer, der helt matcher kravene i arbejdsmiljøloven. Hvis det er en frivillig aftale om hjemmearbejde, så er situationen en anden. For så kan du selv vælge fra og vælge at arbejde på din egentlige arbejdsplads.

 

Med den nye politiske aftale om hjemmeskærmarbejde er der åbnet for nogle smuthuller i forhold til arbejdsmiljøloven, der potentielt kun kommer én part til gode, nemlig arbejdsgiverne. For medarbejderne kan det betyde mere arbejde ved køkkenbordet eller med strygebrættet som interimistisk hæve-/sænkebord. 
-Brita Andersen, formand HK Stat Midt

 

Det står i arbejdsmiljølovens formålsparagraf, at den skal være med til at sikre et sundt og trygt arbejdsmiljø. Med den nye politiske aftale om hjemmeskærmarbejde er der åbnet for nogle smuthuller i forhold til arbejdsmiljøloven, der potentielt kun kommer én part til gode, nemlig arbejdsgiverne. For medarbejderne kan det betyde mere arbejde ved køkkenbordet eller med strygebrættet som interimistisk hæve-/sænkebord.

Derfor undrer det mig, at ministeren stod med smil og blå briller, da han præsenterede sin aftale. Hvorfor kiggede han ikke til den anden side af folketingssalen mod regeringens støttepartier, der traditionelt støtter op om det gode arbejdsmiljø? Så havde aftalen uden tvivl set anderledes og mindre arbejdsgivervenlig ud.