Nu er aftalen endelig på plads mellem HK Sydjylland og Dansk Socialrådgiverforening på den ene side og Esbjerg kommune på den anden side om et forsøg med 4-dages arbejdsuge på Jobcenter Esbjerg. Det holdt til tider hårdt, for kommunen ønskede ikke at betale for en uvildig, ekstern vurdering, men efter en tænkepause fandt vi hinanden ved forhandlingsbordet, og forsøget kan gå i gang allerede den 1. november i år. 

Vi har med Esbjerg Kommune aftalt en forsøgsperiode, der løber til udgangen af december 2023, og nok så vigtigt har vi aftalt, at VIVE Viden til Velfærd, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder en professionel og uafhængig evaluering. 

Det er vigtigt for mig, at der er et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og derfor er jeg meget tilfreds med, at vi med VIVE får solide og valide data for, hvordan en ændring i arbejdsugen kan påvirke arbejdsmiljø, trivsel, motivation samt ikke mindst rekruttering og fastholdelse. Det er data, som kan bruges af andre i enten lokale eller landsdækkende aftaler af lignende karakter. 

Som formand er jeg stolt over, at HK Kommunal Sydjylland har været med til at skabe endnu større mulighed for fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af den daglige arbejdstid. Med muligheden for at vælge mellem en 4-dages arbejdsuge og en 5-dages arbejdsuge er der her skabt rum til i større grad at kombinere arbejdsliv og familieliv. Netop frivilligheden i aftalen er helt unik.

Vi skriver historie med aftalen, og det er en spændende rejse, vi sammen skal ud på. Mit håb er, at I som medarbejdere vil være aktive deltagere i de løbende evalueringer, så vi på den måde er med til at sikre det bedste datagrundlag for VIVE. Allermest håber jeg, at I med aftalen oplever en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. 

-

Yderligere læsning: Artikel om aftalen