Det er godt, at Arbejdstilsynet nu har givet Haderslev kommune påbud om at tage forholdsregler for at øge sikkerheden for personalet på jobcenteret, efter at byrådsmedlem Mogens Rerup ifølge rapporten ”skulle have chikaneret og forulempet en række medarbejdere på jobcentret og siden 1. april i år været årsag til fem sygemeldinger.” Men det havde været bedre, hvis der dermed var sat punktum for den beklagelige sag, hvor HK og Dansk Socialrådgiverforening tidligere har følt sig nødsaget til at advare medlemmerne mod Rerups adfærd. 

Desværre kan jeg med stor beklagelse i en artikel i dknyt se Mogens Rerup citeret for - i stedet for at sætte punktum - at ville "politianmelde personalerepræsentanter og ledere for politisk forfølgelse, samt løgnagtig chikane" på grund af den uvildige rapport. 

Det ville klæde byrådspolitikeren at tage kritikken til efterretning frem for at benægte Arbejdstilsynets grundige rapport. Ved i stedet for at komme med konspirationsteorier om, at han udsættes for koordineret angreb, sår han tvivl om medarbejdernes udsagn, og han får oven i købet i den lokale avis opbakning fra sin lokale partiformand fra Alternativet. 

Medarbejderne har måttet lide under flere års truende opførsel, og det er hårdt at stå imod systematisk chikane, når man bare vil passe sit job bedst muligt. Rerup skylder en undskyldning til de berørte jobcenteransatte i stedet for yderligere trusler. 

Læs artiklen her