Kvindernes internationale kampdag

I Danmark er kvinder og mænd mere ligestillede end nogensinde. Alligevel er der stadig forskel på, hvordan mænd og kvinder klarer sig på arbejdsmarkedet. 

Kvinder tjener generelt mindre end mænd, selvom de løser den samme opgave. De er i overtal i lavtlønnede omsorgsjobs i fx sundhedssektoren og på institutioner, men i mindretal på direktionsgangene og i bestyrelserne.

Det er et ærgerligt paradoks, for kvinder klarer sig bedre gennem uddannelsessystemet end mænd. De er bedre til at lære, de får højere karakterer og har et mindre frafald end mænd. Men så snart kvinder slippes ud på arbejdsmarkedet, overhales de af mændene.

Det gælder dog ikke alle kvinder. Mette Frederiksen, Magrethe Vestager og formand for Fag-bevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard er eksempler på magtfulde karrierekvinder. Men vi behøver ikke kigge længere end til Holbæk Kommune, hvor Christina Krzyrosiak Hansen som 24-årig blev Danmarks yngste borgmester nogensinde.

Hvad er det, der gør, at nogle kvinder gør karriere og andre ikke? Handler det om samfundets opbygning? Indgroede vaner? Måske biologi? Det tror jeg. Men det handler også om kvindernes – og familiernes – valg.

Når familierne vælger, at mor skal tage størstedelen af barslen, børnenes sygedage og gå på nedsat tid, sætter de kvinden bagest i bussen. Det går ud over hendes karrieremuligheder, hendes lønniveau og hendes pension.

Hvis vi skal have større ligestilling på vores arbejdsmarked, skal kvinder turde træffe nogle andre valg. De skal turde tro på sig selv, turde bryde ud af de typiske kvindefag, hvor lønnen ofte er lav og karrieremulighederne begrænsede, og de skal turde prioritere deres karriere lige så højt som deres familieliv.

Vi er nået langt med ligestillingen i Danmark, men vi er ikke i mål. I HK Sjælland bliver vi naturligvis ved med at sætte det på dagsordenen hos arbejdsgivere og beslutningstagere, men vi er også i dialog med vores medlemmer.

Vi er nysgerrige på, hvorfor nogle kvinder holder sig tilbage på det danske arbejdsmarked, mens andre kvinder stormer frem i magtfulde hverv og højtlønnede stillinger. Den debat glæder vi os til at tage på Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts.

HK Sjælland inviterer til politik, brunch og bobler på Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts. Læs mere her. (Linket er udløbet pr 18/3 2021)