Kvinde og mand på et kontor, der giver hinanden håndslag hen over en stak papirer

 

Krifa, Frie Funktionærer, Det Faglige Hus og Ase forsøger med et fælles brev til beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) at få adgang til den permanente trepartsinstitution.

 

Som formand for HK MidtVest spørger jeg: Har de såkaldte gule fagforeninger mon glemt, at de allerede nyder godt af de overenskomster, som HK og resten af fagforeningerne i FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, har forhandlet hjem.

 

Overenskomster, som dækker godt 80 procent af det danske arbejdsmarked.

 

Vi repræsenterer således også dem, der enten har valgt fællesskabet fra og ikke er medlemmer af en fagforening, og dem, der har ladet sig overbevise om, at de kan nøjes med de gule fagforeninger.

 

Overenskomsterne smitter også af på resten af arbejdsmarkedet, også de virksomheder, som ikke er overenskomstdækkede, læner sig nemlig op af overenskomsterne – til gavn for de ansatte.

 

Ikke alene har fagforeningerne under FH gennem årtier forhandlet overenskomster. Vi har også været med til at skabe et decentralt samarbejdssystem, et fagretsligt system og statslig forligsinstitution.

 

Politisk indflydelse for medlemmerne er også på dagsordenen. Vi tager også ansvar for indsatser som opkvalificering, efteruddannelse, sikring af godt arbejdsmiljø, udarbejdelse af kompetencegivende uddannelser, effektiv jobformidling gennem a-kasserne og meget mere.

 

Ser vi på de gule fagforeningers overenskomster, som de har indgået med KA, Kristelig Arbejdsgiverforening, så dækker de kun en brøkdel af arbejdsmarkedet. De gule fagforeninger er ofte passive tilskuere snarere end aktive aktører i de bredere arbejdsmarkedsforhold.

 

Så ja, det kan da godt være, at de gule fagforeninger er vokset i medlemsantal gennem de senere år. Men det er altså ikke kun størrelsen men også gørelsen, der tæller.               

Artiklen er opdateret 17. oktober 2023

Du er sikret med overenskomster

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.