Der bliver for tiden talt meget om brugen af ressourcer i den offentlige sektor – blandt andet i forbindelse med den sundhedsreform, Regeringen og DF netop har indgået en aftale om. Et indspark i debatten kunne være, hvordan ressourcerne bedst udnyttes i forhold til brugen af lønkroner.

 

Ser vi på personaleudviklingen over de seneste fem år, er tendensen både på kommunalt og regionalt plan den samme: Væksten i antallet af akademikerstillinger har været kraftigere end væksten af administrative HK-stillinger.

 

Håndtryk ved underskrivelse af kontrakt

 

På baggrund af tal fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, kan vi se, at der i kommunerne fra 2013 til 2018 er kommet 24 procent flere AC'ere og kun 1,4 procent flere HK’ere. Hvor der i 2013 var 51 AC'ere pr. 100 HK’ere, var der i 2018 hele 63. I kommunerne i Region Midtjylland er andelen af akademikere alt i alt steget fra 49 til 59 AC’ere pr. 100 HK’ere.

 

I regionerne gik der i 2013 112 AC’ere på 100 HK’ere. I 2018 var det steget til 143 AC’ere pr. 100 HK’ere. I Region Midtjylland er andelen af akademikere steget fra 137 til 177 pr. 100 HK’ere.

 

Der er som sådan ikke noget galt i at ansætte akademikere. Men en undersøgelse, som KL, Kommunernes Landsforening, udarbejdede i 2015, viste, at hver femte AC’er i København og omegn var ansat i en stilling, som ikke krævede akademiske kvalifikationer. Og jeg vil altså mene, at der er tale om et samfundsøkonomisk ressourcespild, når AC’ere ikke bruger deres kompetencer, men overtager job, som de ikke er uddannede til, eller som ikke kræver akademiske kompetencer.

 

HK’ere er stadig de oplagte til at varetage administrative job. De er sagsbehandlings-specialister – også på det digitale område – se bare på Viborg Kommune, hvor HK’erne i samarbejde med HK Lab har været frontløbere, når det handler om indførelsen af robot-software. Software, som kan overtage nogle af de meget rutineprægede opgaver, så de ansatte i stedet kan bruge deres arbejdstid på andre og mere meningsfyldte opgaver. Og så er lønudgifterne til HK’erne ikke nær så store som til AC’erne.

 

Jeg ser da også med glæde på et nyt dialogforum, som HK og KL ved overenskomstforhandlingerne i 2018 har aftalt med baggrund i de senere års personaleudvikling. Formålet er her at drøfte og analysere, hvordan de administrative opgaver fremover kan løses med afsæt i LEON-princippet – som står for laveste effektive omkostningsniveau.

 

På den måde håber jeg, at vi kan nå frem til en langt bedre udnyttelse af HK'ernes gode faglige kompetencer. Det vil være godt for os men i høj grad også for samfundet og samfundsøkonomien. 

Artiklen er opdateret 27. marts 2019

DIN STEMME BLIVER HØRT

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.