Medlemmer af bestyrelsen for HK Kommunal MidtVest holder skilte op, der fortæller, hvad de laver som administrative medarbejdere

Medlemmer af bestyrelsen for HK Kommunal MidtVest viser deres fagligheder frem. På øverste række fra venstre er det: Mona Anker, Lena Smed, Karina Sørensen, Morten Bæk og Claus Bech Clausen. Forrest er det Mette Skjødt, Lene Buhl og Jette Skovbjerg.

 

Valgkampen er i fuld gang, og flere partier taler om, at der skal spares på administrationen i kommunerne. Både S, V og K forestiller sig, at der kan spares milliarder.

 

Fortællingen er, at administration og velfærd er to forskellige ting, og at man bogstavelig talt omkostningsfrit kan flytte penge fra ”administration og bureaukrati” til, forstås det, mere værdifulde områder. De administrative funktioner er bare et unødvendigt fedtlag, der ikke bidrager med værdi for hverken borgere eller samfund, lyder det.

 

Intet kan være mere forkert.

 

Som formand for HK Kommunal MidtVest oplever jeg hver dag, hvordan medlemmerne bidrager til den borgernære velfærd og velfærds-Danmark. Jeg er selv uddannet lægesekretær og ved, at det er lægesekretærerne, der holder styr på patienternes forløb på hospitalet.

 

Det er også de administrative HK’ere, der hjælper i Borgerservice, når du har bøvl med Mit ID, når du skal have et nyt pas, når du bliver handicappet og skal have hjælp til bolig eller handicapbil, når dit barn skal have tilbudt vuggestue og børnehave, når din virksomhed skal have en byggetilladelse, når dit ældre familiemedlem ikke længere kan klare hverdagen og søger ældrebolig eller plejehjem, når dit barns tænder skal tilses af en tandklinikassistent, eller når dit barn med autisme ikke trives, og din familie skal have hjælp, eller når der opstår angst, og der er brug for støtte af jobkonsulenten til at komme videre.

 

Det er også de administrative medarbejdere, der sikrer, at deres kolleger, der har til opgave at give velfærd på andre områder, får mere tid til kerneopgaverne. Det er en rigtig dårlig idé at vælte administrative opgaver over på andre faggrupper. Opgaverne forsvinder jo ikke, fordi man skærer ned.

 

Vi har hørt svimlende tal fra politikerne om, hvor meget administrationen i kommuner og regioner er vokset de seneste år. Men jeg kan melde her fra virkeligheden, at det i hvert fald ikke kan være HK’erne, de taler om. For de seneste ti år er der blevet ca. 4.000 færre HK’ere i kommuner og regioner. 4.000 færre af os der står for den borgernære administration.

 

Vi HAR effektiviseret, udvikler til stadighed vores kompetencer til morgendagens opgaver og udviser fleksibilitet og omstillingsparathed.

 

Så, hvor er det, politikerne forestiller sig, at den virkelige administration - den der understøtter og dermed også sikrer velfærd til borgerne - skal skæres?

Artiklen er opdateret 24. oktober 2022

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.