Truende butikstyv med hætte over hovedet

 

Siden fjerde kvartal i 2021 er antallet af butikstyverier steget med 60 procent. I mange tilfælde er det den opmærksomme butiksassistent, der spotter tyven, og det kan føre til sammenstød.

En rundspørge blandt HK Handels medlemmer viser, at 12 procent har oplevet vold under et butikstyveri. Desuden fortæller hele 44 procent, at de føler sig utrygge som følge af butikstyveri.

Oveni kan flere butikschefer berette i medierne, at politiet i de fleste tilfælde aldrig rykker ud, når de opdager en kunde med lidt for lange fingre.

Det er heller ikke ualmindeligt, at de butiksansatte må finde sig i at blive råbt ad og truet af helt almindelige kunder. Vores arbejdsmiljøundersøgelse viser, at 14 procent af vores butiksansatte medlemmer inden for et år har oplevet at blive truet af kunder.

Som formand for HK Handel MidtVest synes jeg, det er på tide, at vi anerkender butiksansatte som en udsat gruppe og giver dem den retslige beskyttelse, de har brug for.

Vi har i HK Handel tidligere foreslået at skærpe straffen for vold og trusler mod butiksansatte. Kære politikere: Lad de butiksansatte få samme retslige beskyttelse som vagter, kontrollører og andre udsatte faggrupper.

Det vil være med til at sende et vigtigt signal om, at der ikke er fripas til at udøve vold, trusler og anden utryghedsskabende adfærd mod de ansatte i landets butikker.

Et signal, der kan være med til at sænke antallet af butikstyverier og andre situationer, der kan skabe utryghed hos de ansatte. Og et signal, der viser, at retssystemet tager de butiksansatte alvorligt som gruppe og ikke blot vælger at vende det blinde øje til den nedbrydende chikane og adfærd, de møder i deres arbejdsliv.

Utryghed må aldrig blive hverdag.

Artiklen er opdateret 22. maj 2023

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.