Butikstyv i tøjbutik, hvor butiksansat lægger en hånd på tyvens arm.

Siden fjerde kvartal i 2021 er antallet af butikstyverier steget med 60 procent. I mange tilfælde er det den opmærksomme butiksassistent, der spotter tyven, og det kan føre til sammenstød.

 

En rundspørge blandt HK Handels medlemmer viser, at 12 procent har oplevet vold under et butikstyveri. Og hele 44 procent fortæller, at de føler sig utrygge som følge af butikstyveri.

 

De butiksansatte må også finde sig i at blive råbt ad og truet af helt almindelige kunder. 14 procent af de butiksansatte medlemmer af HK Handel har inden for et år oplevet at blive truet af kunder.

 

Som formand for HK Handel MidtVest mener jeg ikke, at du som butiksansat skal være med til at holde en tyv tilbage. Det er ikke til at vide, hvordan en formodet tyv reagerer, hvis vedkommende bliver holdt tilbage i butikken. Derfor bør det være din arbejdsgiver eller personer med særlige kompetencer på området, som tager sig af den opgave.

 

Det er vigtigt, at din arbejdsgiver og leder er klædt på til at forstå, hvor galt det kan gå. Det har nemlig store konsekvenser for dig som medarbejder, hvis eller når du bliver involveret i ubehagelige eller farlige situationer. Det er vigtigt, at din leder i butikken hurtigt tager hånd om dig som medarbejder, så du kan udføre dit arbejde sikkert og sundt.

 

Ifølge Arbejdstilsynet er det vanskeligt at løse problemet med vold og trusler, hvis der på arbejdspladsen er mange forskellige opfattelser af, hvad en trussel er, og hvornår der er tale om vold.

 

I HK Handel mener vi derfor, at ledelsen og medarbejderne for eksempel på et personalemøde bør diskutere, hvad man opfatter som vold på arbejdspladsen med udgangspunkt i Arbejdstilsynets definition af begrebet, så alle har den samme forståelse.

 

Så kan arbejdspladsen få en ensartet registrering og et overblik over episoder med vold og trusler, som kan være grundlaget for en systematisk og fælles indsats for at forebygge og håndtere vold og trusler fremover.

 

Ingen skal føle sig utrygge på jobbet.

Artiklen er opdateret 13. juli 2023

Du får gode råd og faglig hjælp – når du er i job

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.