Det er et faktum, at der venter os nogle demografiske udfordringer de næste årtier. For eksempel med det stigende antal ældre, som vi skal skabe en god og tryg alderdom for. Det er også et faktum, at Odense Kommune er på forkant ved at tilpasse organisationen allerede nu, så den bedre kan matche en ny demografi.

Det er til gengæld meget tvivlsomt, om løsningen er opsigelse af de hundrede især administrative medarbejdere, der er varslet i Odense Kommune. For selvom jeg naturligvis er helt enig i ambitionen om at sikre den rette pleje til både børn, unge, voksne og ældre, der har brug for den, så har jeg svært ved at se, at administrative besparelser skulle give flere ressourcer til de helt borgernære funktioner. Snarere tværtimod! 

En kæde er som bekendt ikke stærkere end sit svageste led, og ved at udhule administrationen, så opstår der faktisk flere svage led. For man svækker både de administrative funktioner direkte og de øvrige funktioner indirekte, da HK’erne bidrager med redskaber, indsigt og kompetence, der rydder banen for de kolleger, der løber med bolden helt ud til borgerne. Vi holder deres administrative ryg fri, så også de kan fokusere på det, de er bedst og uddannet til.

Vi har spurgt de medlemmer, der er ansat i Odense Kommune, hvordan de ville fortsætte en sætning, der starter med ”Uden mig…” Der er der kommet nogle meget sigende sætninger ud af. Sætninger, der klart og tydeligt fortæller, hvordan en massiv nedskæring vil få konsekvenser for borgerne. Opsigelserne vil give færre hænder til flere opgaver, hvilket alt andet lige vil betyde længere køer, længere ventetider og i sidste ende frustrerede borgere. Det øger samtidig risikoen for, at den i forvejen alt for rå tone i relationen mellem nogle borgere og de kommunale medarbejdere vil få endnu et skub i den forkerte retning – og den kan ellers være rå nok i forvejen.

En svækket administration giver dog ikke kun længere ventetider og dermed dårligere oplevelser for borgerne, når de henvender sig med ansøgninger om attester, kørekort, pas og mange forskellige ydelser. Den vil også på kort og mellemlangt sigt svække indsatsen derude hos vores svage borgere, hvor det ikke kun er frustrerende, men også direkte bekymrende.
Jeg vil bestemt opfordre til, at vi både i Odense Kommune og andre steder i samfundet vender tilbage til en erkendelse og anerkendelse af, at der ER en tæt sammenhæng mellem en stærk administration og en borgernær ydelse, der matcher vores forventninger til et velfærdssamfund.
Ved at svække administrationen så massivt, svækker man begge dele.