De fleste af os vil med stor sandsynlighed mene, at vores allesammens velfærd er uacceptabel skrabet, hvis der for eksempel ikke er personale til at sikre patienterne på de nordjyske sygehuse med korrekte journaler, rådgivning og sikker økonomisk styring. Eller hvis der ikke er sagsbehandlere til at give vores ledige og sygemeldte relevant aktivering eller jobs. Eller hvis vi ikke har dygtige folk til at miljøtjekke vores vand, jord og luft. Eller hvis vi ikke havde kompetente ansatte til at give vores udsatte borgere hjælp og rådgivning. Uantageligt vil det for de fleste af os også være, hvis der ikke er veluddannede medarbejdere til at holde hånd i hanke med anvendelsen af vores skattekroner.

 

Blandt de formentlig ganske få, der er imod sådanne offentlige ydelser, finder vi ganske tankevækkende en del politikere. De arbejdsfunktioner, jeg har nævnt, går nemlig som oftest under betegnelsen ’administration’. Og her forud for valget den 16. november, hvor vi går til stemmeurnerne for at vælge politikere, er den politiske jagt ganske forudsigeligt gået ind på ’administrationen’. Det er særligt kandidaterne fra højre side af det politiske spektrum, der kaster sig over den kommunale og regionale administration. ’Spar på administrationen og frigør penge til velfærd’ lyder det fra mange kandidater. Administrationen beskrives som et unødvendigt fedtlag og en pengesluger, der ikke bidrager med værdi for hverken borgere eller samfund. Det virker som om, nogle politikere tror, at administration er et bundløst hul, hvor millioner ruller ned til ingen verdens nytte.

 

Myter om administration

Sådanne synspunkter har imidlertid ingen som helst bund i virkelighedens verden. Jeg vil gerne advare alle vælgere om at købe myten om den overflødige administration. For både den kommunale og den regionale administration består af en masse dybt professionelle medarbejdere, uden hvem intet ville fungere. Det, vi kalder administration, udgør nemlig en helt uadskillelig del af vores velfærd. Den er en væsentlig del af velfærdssamfundets maskinrum. Der skal være styr på ydelser. Der skal være retssikkerhed i sagsbehandlingen, og den ene hånd skal vide, hvad den anden gør. På plejehjemmet, i jobcentret, på hospitalet og i borgerservice. En af grundene til, at vi har et samfund med så meget tillid, er, at der er orden i sagerne og styr på tingene. Og hvem sørger for det? Ja, det gør administrationen. Den er hele fundamentet for det åbne og tillidsfulde samfund, vi har.

 

Derudover sikrer de administrative medarbejdere jo også, at de kolleger i de nordjyske kommuner og i Region Nordjylland, der har til opgave at give velfærd på andre områder, får mere tid til deres kerneopgave. Det er nemlig en rigtig dårlig ide at vælte administrative opgaver over på andre faggrupper. For opgaverne forsvinder jo ikke, fordi man skærer ned. Al erfaring viser, at pædagoger, lærere, læger og mange andre har fået så meget administrativt arbejde, at det er gået ud over deres tid til børn, ældre eller patienter. Hvis vi skal sikre en velfærd, hvor vi får mest muligt for skattekronerne, skal opgaver som løn, bogholderi, it og journaler naturligvis varetages af dem, der er uddannede i og har erfaring med effektiv administration. Det betaler sig!

 

Vi skal tænke os godt om, når vi den 16. november skal til stemmeurnerne for at skrue fremtidens offentlige sektor sammen. Husk at en professionel administration er en væsentlig del af et velfungerende velfærdssamfund.

 

(Indlægget blev bragt i Nordjyske den 12. november 2021).

 

Katharina Hauge Antonsen - Formand HK Kommunal Nordjylland

Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland