Seniorerne fra hele landet var nemlig samlet for både at snakke om fortiden, men sandelig også for at præge fremtiden. HK Seniorer engagerer medlemmerne både i hyggelige arrangementer og i socialpolitiske, faglige og kulturelle temaer i samfundsdebatten. Seniorerne udgiver et blad til alle medlemmer og de medvirker i mediedebatten om emner som f.eks. om modregning i folkepensionen.

 

Selv i forenings-Danmark findes der faktisk ikke så mange foreninger, der organiserer medlemmer lige fra fritidsjobbere og uddannelsessøgende til pensionister.
Kirsten Estrup Madsen

 

HK’s seniorer omfatter ca. 46.000 medlemmer og de er dermed den største af HK’s Landsforeninger. 

Kirsten Estrup Madsen
Kirsten Estrup Madsen besøgte som afdelingsformand i HK Nordjylland HK seniorerne til seniorernes repræsentantskabs-generalforsamling

Fagforeningsmedlemskab fejret som festdag

Mange af seniorerne har 25, 40 eller 50 års medlemskab i HK i bagagen. Flere meldte sig ind dengang en fagforeningsbog dokumenterede medlemskabet - og i nogle familier var det faktisk en festdag i familien, når en af familiens unge fik bogen og blev medlem af faget og fagforeningen. 

Seniorerne har oplevet et arbejdsmarked, hvor den danske model har været et omdrejningspunkt i dagligdagen - og de har i høj grad været med til at bygge selvsamme samfundsmodel. Den model, som i dag giver os alle – ung som senior - et godt arbejdsmarked med mulighed for at forhandle overenskomster og blive hørt, når politikerne skal udfærdige love, der berører HK’erne.

 

Fagforeninger organiserer alle aldersgrupper

Mødet med de mange seniorer fik mig til at tænke meget på, hvor vigtigt det er, at vi i HK både favner seniorer og helt unge medlemmer – og alle aldersgrupperne derimellem. Selv i forenings-Danmark findes der faktisk ikke så mange foreninger, der organiserer medlemmer lige fra fritidsjobbere og uddannelsessøgende til pensionister. Det kræver af os, at vi både kan varetage de forskellige gruppers interesser, og at vi kan kommunikere på de kanaler, som medlemmerne ønsker – uanset hvor gammel deres ”fagforeningsbog” er, og uanset om de foretrækker et seniorblad, et nyhedsbrev eller dialog med HK via de sociale medier. 


Det er naturligvis en udfordring at favne så brede målgrupper og så mange kommunikationskanaler. Men det giver også ressourcer: Når vi favner både helt unge studerende og HK-seniorer, så åbner der sig uanede muligheder for os som fagforening. For tænk, hvad vi kan udrette, når vi står sammen på tværs af generationerne og dermed kan støtte hinanden som et stort fagligt fællesskab med både børnebørn og bedsteforældre i samme forening – og i en fælles kamp for gode og sikre arbejdsforhold på arbejdspladserne samt en god og tryg seniortilværelse både på og uden for arbejdsmarkedet.