Med Arnepensionen får også de laverelønnede befolkningsgrupper mulighed for at få en beskeden pension. Og de kan trække sig fra jobbet inden kroppen eller psyken er slidt ned. Dermed kan de forhåbentligt se frem til nogle gode senior-år med energi til at nyde seniorlivet, friheden og familielivet samt hobbyer. 
 

Dobbelt plus

Arnepensionen virker dobbelt positivt: Både fordi den giver selv de lavtlønnede et forsørgelsesgrundlag. Og fordi den sikrer, at det enkelte menneske kan træffe et frit valg uden at skulle gennem visitation, lægetjek og tests for at kunne trække sig fra arbejdsmarkedet. Det frie valg er vigtigt - både for høj og lav på lønskalaen og i samfundsklasserne. 
I HK repræsenterer vi mange medlemmer, der har arbejdet hårdt i forholdsvis lavtlønnede job med lav pensionsopsparing. De færreste har haft muligheden for at spare nok op til at trække sig fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen. 
 

Frit valg – kun for de rigeste?

Normalt fremhæver de borgerlige partier det frie valg som en kerneværdi for dem. Og frie valg har man mange af – særligt når man hører til i de højtuddannede og -lønnede samfundsklasser. Så kan man som borger frit vælge at lade sig pensionere og leve af opsparing, friværdi og arv. Og det endog lang tid før man når folkepensionsalderen - og helt uden at spørge om lov. Når den højtlønnede går på tidlig selvvalgt pension finansieret af opsparing, friværdi og arv, så vækker det endvidere sjældent bekymring hos borgerlige politikere i forhold til om arbejdsstyrken nu bliver for lille. 
Men når nogle lavtlønnede medarbejdere med over 40 års tjeneste på arbejdsmarkedet skal have lov til at trække sig få år før pensionsalderen, så vækker det pludselig politisk bekymring, ja endog forargelse. 
 

Forsinket anerkendelse af lavtlønnede

Det er naturligvis dejligt, at borgerlige politikere anerkender også de lavtlønnede medarbejdergruppers store betydning for vores samfund, produktion og økonomi. Måske skulle også de borgerlige politikere vise denne anerkendelse tidligere i seniorernes karriere. Hvis løn- og arbejdsforhold samt arbejdsmiljø var lidt mere ligeligt fordelt i samfundet, så var der måske færre lavtlønnede seniorer, der havde følt sig tiltrukket af Arne-pensionen. 
 
I HK kunne vi ikke drømme om at anfægte, at samfundets økonomiske top udnytter deres frihed til at holde et langt otium. Det er deres valg. Men dette valg mener vi også at lavtlønnede lønmodtagere, der har arbejdet over 40 år på arbejdsmarkedet, har ret til at træffe – med et beskedent beløb fra staten på ca. 13.000 kr. om måneden som samfundets bidrag. HK Nordjylland bakker op om et mere lige samfund og et værdigt seniorliv. Arnepensionen bidrager til at nå begge disse mål.

Kirsten Estrup Madsen - Afdelingsformand HK Nordjylland

Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand i HK Nordjylland