Da jeg på årets første forårsdag kunne præsentere den nye butiksoverenskomst mellem Dansk Erhverv og HK Handel, var det med en god fornemmelse i maven.

For vi kom stærkt fra start med den første af de mange overenskomster, vi forhandler på vegne af jer, der er ansat i handelsbranchen. Det blev bl.a. til et længe ventet opgør med de nultimerskontrakter, der har forpestet vores arbejdsmarked, fordi de eksempelvis har medført et vanvittigt usikkert indtægtsgrundlag og fremover ville kunne gøre det endnu sværere at kunne leve af at være butiksansat. Samtidig lykkedes det os med overenskomsten at hæve lønningerne, så minimallønnen og de øvrige lønninger får et pænt nøk opad i de kommende år, ligesom der bliver bedre muligheder for at forhandle løn på den enkelte arbejdsplads.

Efter at butiksoverenskomsten landede, lykkedes det også at nå til enighed med Dansk Erhverv om en ny funktionæroverenskomst og med Dansk Industri om både butiks- og funktionæroverenskomsterne. Samtidig venter en række af de mindre overenskomster.

Selvom jeg synes, at de foreløbige resultater er solide, så har det ikke været nemt at nå hertil. Den høje inflation har gjort armlægningen med arbejdsgiverne endnu vanskeligere, end den plejer at være. Og selvom vi nu har nogle gode aftaler at fremlægge for jer medlemmer, så kan overenskomsten ikke træde i kraft, før den er stemt hjem.

Det kræver, at vi får et fælles ja fra lønmodtagerne på det private arbejdsmarked til de mange overenskomster, der er forhandlet på plads på bl.a. handels-, byggeri- og industriområdet. Får vi ikke et flertal af ja-stemmer, risikerer hele landet at blive ramt af storkonflikt. Og så er der samtidig risiko for, at regeringen ender med at gribe ind i de aftaler, vi har lavet med arbejdsgiverne. Det tvivler jeg på, vil være til de handelsansattes fordel. Regeringen kender nemlig ikke vores arbejdsmarked og vores særlige forhold til bunds. Derfor er min opfordring til dig som medlem: Jeg håber, at du vil bruge lidt tid på at sætte dig ind i din nye overenskomst. Og så anbefaler jeg, at du stemmer ja.