Hvorfor skal jeg som medlem stemme ja til en lønfremgang, som ikke matcher inflationen?

Det resultat, vi har forhandlet hjem, sikrer alle medlemmer en pæn lønfremgang. Et ufaglært medlem på minimalløn ansat på butiksoverenskomsterne med Dansk Erhverv eller Dansk Industri vil opleve en lønfremgang på mindst 11,2 % allerede fra 1. marts 2024, når vi lægger stigning i minimallønnen, fritvalg og ændring i pensionsbidrag sammen. Det er et solidt udgangspunkt. Men jeg er enig i, at du som medlem ikke skal nøjes med den lønfremgang, overenskomsterne sikrer. Du skal tværtimod sørge for at få en lønsamtale med din arbejdsgiver mindst en gang om året, hvor du kan forhandle et personligt tillæg oveni den lønfremgang, som overenskomsten sikrer dig. Tillægget skal bl.a. afspejle din stilling, indsats og uddannelse samt dine kvalifikationer og ansvar. Din arbejdsgiver kan i øvrigt ikke sige nej til at tage en lønsamtale med dig mindst en gang om året, for det har du ret til takket være overenskomsten.
Med overenskomsten får din tillidsrepræsentant samtidig ret til at bede om indsigt i virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, og det giver dig bedre kort på hånden til samtalen.

Hvorfor afskaffer I de nultimers-kontrakter, som sikrer mange handelsansatte et fleksibelt arbejdsliv?

Det gør vi for at fremtidssikre handelsbranchen - ellers risikerer vi, at kun de færreste fremover kan leve af et job som eksempelvis butiksansat.
Indtil denne overenskomstaftale har det været sådan, at flere og flere butiksansatte har måttet leve med, at timetallet kunne svinge voldsomt fra uge til uge. Nogle uger kunne de få 37 timer, andre uger 5. Og mange har oplevet, at de kort før en arbejdsdag begyndte, blev ringet op og fik at vide, at der slet ikke var timer – og derfor heller ikke løn – til dem den dag. De har heller ikke fået løn under sygdom. Og når de er mødt op med deres lønsedler med svingende lønudbetalinger i banken for at låne penge til en bolig, har banken set dem som usikre kunder, der ikke var værd at satse på. Alt det gør vi op med nu. For nu får de ansatte at vide, hvad de mindst vil tjene hver måned, ligesom de får ret til løn under sygdom og længere opsigelsesvarsel. Samtidig er der fortsat stor fleksibilitet til at skrue op og ned for timetallet for de grupper, der har behov for det – fx studerende og bijobbere.

Hvorfor gør I ikke mere for medlemmer med stor erfaring i branchen – fx ved at forhandle anciennitetstillæg?

Med overenskomstforhandlingerne sikrer vi, at alle medlemmer stiger mindst 4 procent i løn gennem stigningerne på fritvalgskontoen og ved at øge din arbejdsgivers indbetaling til pension, så du får mere af din løn udbetalt. Du skal selv forhandle øvrige lønstigninger hjem, og her er netop anciennitet og den erfaring og det ansvar, der ofte følger med, gode argumenter for en lønstigning. Derfor skal du bede om en lønsamtale med din arbejdsgiver, så du kan forklare, hvorfor du bør stige i løn. I HK Handel er vores løncoach klar til at klæde dig på til den samtale og til at give dig gode kort på hånden.
Du har i øvrigt statistikken på din side. Vores nyeste rundspørge blandt medlemmerne viser, at 2 ud af 3 medlemmer fik mere i lønposen efter deres seneste lønsamtale.

Stem om overenskomsterne

Hvis du er stemmeberettiget burde du allerede have modtaget mail og SMS med link til afstemningen. Du kan også stemme ved at logge ind på MitHK. Du kan se, hvad du skal stemme om her.