At man trygt skal kunne passe sit arbejde, burde være en selvfølge. Det er det desværre bare ikke, hvis man arbejder inden for handelsområdet. Kontoransatte, lageransatte og butiksansatte oplever trusler eller decideret vold. Og det kan ødelægge arbejdsglæden og trygheden på en arbejdsplads.

Senest så vi et simpelt butikstyveri i Holstebro udvikle sig voldeligt og ukontrolleret, da en ansat blev slået bevidstløs, fordi han ville forhindre et tyveri af dagligvarer. Andre gange har vi hørt om medlemmer, som får trusler rettet mod dem selv eller deres familie, fordi en vare er udsolgt eller som er blevet mødt af vold og trusler, når de har konfronteret en butikstyv.

Det hverken kan eller skal vi acceptere. Derfor kæmper vi i HK Handel for at råbe landets politikere op og for at få indført hårdere straffe, hvis man begår vold eller fremsætter trusler mod butiksansatte. Ligesom vi kæmper for, at det psykiske arbejdsmiljø bliver sidestillet med det fysiske.

Det går langsomt, men der er små fremskridt. I foråret lykkedes det eksempelvis at få et flertal på Christiansborg til at afsætte 16 millioner kroner til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Med den galopperende stressepidemi, vi er vidne til i Danmark, er beløbet alt, alt for lavt. Der skal meget mere til. Men der er trods alt grund til at glædes over, at der bliver lyttet, når vi kræver, at der bliver gjort mere for at sikre et sundt, psykisk arbejdsmiljø. Og netop derfor forsætter vi også med at råbe op.