HK.dk logo

Mennesker skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens

23. januar 2017  |  HK Privat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

For at skabe de bedste forudsætninger for en god samtale er det en fordel at kende både sin egen og kollegaen eller kundens personlighedsprofil. Her kan du se, hvilken DISC-personlighedsprofil du, dine kolleger og eventuelt dine kunder hovedsageligt læner jer op ad.Illustration til artikel om personlighedstyper

I DISC-modellen deles mennesker ind i 4 profiler: Grøn, gul, blå eller rød. Hver profil består af en række karaktertræk, som er typiske for personligheden. Illustration: Rikke Bisgaard

De fleste kan nikke genkendende til oplevelsen af at snakke forbi en kunde eller en kollega. Tit og ofte hænger den oplevelse sammen med, at vi har forskellige personligheder og måder at kommunikere på. Det er derfor en fordel, hvis du hurtigt kan spore dig ind på, hvilken type menneske du har i røret eller står over for.

- Når du kender din kollega eller din kundes personlighedsprofil, har du mulighed for at udnytte de potentialer, der ligger i profilen, og forberede dig på de konflikter, som potentielt kan opstå grundet jeres forskellighed, siger Jan Bredvig, der er udviklingskonsulent og underviser på kursuscentret Campus Vejle. Han var blandt oplægsholderne på en kursusdag om kundeservice, som var åbne for alle medlemmer af HK/Privat.

Jan Bredvig tilføjer, at det også er vigtigt at kende sin egen personlighedsprofil og de styrker og svagheder, der ligger i ens måde at arbejde og kommunikere på. Din personlighedsprofil har nemlig indflydelse på, hvordan du skaber den bedste kommunikation med andre profiler.

Derudover kan en indsigt i din egen såvel som andres personlighedsprofil være med til at skabe mere respekt i en dialog.
- Mennesker skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens, og hvis du vil respektere din samtalepartners måde at kommunikere på, er det vigtigt, at du tager højde for vedkommendes personlighedsprofil, forklarer udviklingskonsulent og underviser på Campus Vejle Per Møller. Han var ligeledes blandt oplægsholderne på kursusdagen om kundeservice.

Både Jan Bredvig og Per Møller underviser i DISC-modellen, som præsenterer fire forskellige mennesketyper, der primært er defineret ud fra, om de er introverte eller ekstroverte, og om de er følende eller tænkende. 
- Personlighedsprofilerne er selvfølgelig kun hypotetiske modeller, og man kan sagtens have personlighedstræk, der læner sig op ad flere forskellige profiler, forklarer Jan Bredvig.

DISC-adfærdsprofilerne tager udgangspunkt i en adfærdsteori, der blev udviklet af den amerikanske psykolog William Marston (1893-1947).


DEN GULE PERSONLIGHEDSPROFIL

Du er et positivt og udadvendt væsen med talegaverne i orden. Du er altid på pletten, når der foregår sociale arrangementer på din arbejdsplads, og i frokostpauserne vimser du rundt, fordi du gerne vil nå at tale med alle, inden pausen er slut. Du er inspirerende at arbejde sammen med, fordi du hele tiden får nye ideer og opdager nye måder at anskue et emne på. Men selv om du får mange ideer, så er du knap så god til at føre ideerne ud i virkeligheden. Hvis din chef stiller et spørgsmål, som der ikke er nogen i afdelingen, der kan svare på, har du en tendens til at slynge et svar ud af ærmet bare for at undgå stilheden. Du er omstillingsparat og elsker at prøve kræfter med nye arbejdsopgaver eller at arbejde sammen med nye mennesker. Du er socialt begavet og god til at indgå i forskellige slags sociale relationer.
 • Når du kommunikerer med en blå personlighedsprofil, bør du skrue ned for tempoet og tænke mere, før du taler. Derudover er det en god idé at sende et signal om, at du er oprigtig og beskeden.
 • Når du kommunikerer med en rød personlighedstype, er det vigtigt, at du er klar i spyttet med hensyn til deadlines. Du bør være fokuseret og samtidig respektere den rødes behov for at arbejde selvstændigt.
 • Når du kommunikerer med en grøn personlighedstype, er det vigtigt, at du lytter uden at afbryde og giver vedkommende plads til at overveje positive og negative sider af sagen. 

DEN BLÅ PERSONLIGHEDSPROFIL

Du er med garanti typen, der altid kommer til tiden. Du noterer alt i din kalender, og dine mapper står i alfabetisk eller farvesorteret rækkefølge. Når der bliver holdt møder på dit arbejde, er du altid godt forberedt, og du siger kun noget, hvis du har noget vigtigt og relevant at sige. Du skriver hellere en mail frem for at stikke hovedet forbi din kollegas kontor - du synes nemlig, at skriftlig kommunikation er nemmere og mere effektivt. Når du arbejder, er du systematisk og analytisk i din fremgangsmåde, hvilket betyder, at du sjældent laver fejl. Hvis I har en diskussion på din arbejdsplads, forholder du dig til de fakta, der bliver fremlagt, og du holder dine følelser fuldstændig ude af situationen.
 • Når du kommunikerer med en rød personlighedsprofil, bør du være direkte og resultatorienteret i din fremtoning og samtidig have in mente, at du ikke skal tage den rødes direkte kommunikationsstil personligt. 
 • Når du kommunikerer med en gul personlighedsprofil, bør du have en let og uformel tone. Derudover bør du fokusere på de mål, I har nået, og ikke de fejl, der er begået. 
 • Når du kommunikerer med en grøn personlighedsprofil, er det en god idé at forklare informationer ved hjælp af praktiske eksempler. Derudover bør du give personen tid til at analysere den information, du fremlægger, og løbende spørge ind til den grønnes mening og holdning.

DEN RØDE PERSONLIGHEDSPROFIL

Du er ikke bange for at tage ordet og gå forrest, når der skal tages beslutninger eller løses svære, krævende opgaver - men du vil til gengæld også have din del af æren, når opgaven er blevet løst. Du kræver meget af dine kolleger, men de får til gengæld også meget igen - du arbejder nemlig aldeles effektivt og målrettet med dine arbejdsopgaver. Du kan have en tendens til at virke en smule direkte og kort for hovedet i din kommunikation, men det er ikke, fordi du er uvenlig, men ganske enkelt fordi du prioriterer et effektivt arbejdstempo og helst ikke vil spilde tiden med unødvendige samtaler.
 • Når du kommunikerer med en blå personlighedsprofil, bør du være nøjagtig og forklare årsager og sammenhænge på de spørgsmål, du får. Derudover bør du undgå at virke truende, men derimod signalere, at du respekterer og værdsætter vedkommendes ekspertise.
 • Når du kommunikerer med en gul personlighedsprofil, er det en god idé at vise optimisme og entusiasme og samtidig være åben over for andre ideer og alternative tilgange. Du når længst ved at vise, at du er fleksibel og villig til at anskue emnet fra flere forskellige synsvinkler. 
 • Når du kommunikerer med en grøn personlighedstype, er det vigtigt, at du afsætter god tid til samtalen, så I kan diskutere både fordele og ulemper ved emnet. Du bør ikke presse på for at få en hurtig beslutning - det kommer der alligevel ikke noget godt ud af.

DEN GRØNNE PERSONLIGHEDSPROFIL

Du er typen, der tænker dig godt om, før du træffer en beslutning. Du går efter din mavefornemmelse, hvis der er noget, du er i tvivl om, og du er ikke bleg for at spørge dine kolleger til råds, hvis du har behov for at høre flere sider af en sag. Hvis en kollega beder dig om at holde på en hemmelighed, kan vedkommende være 100 procent sikker på, at hemmeligheden ikke kommer nogen vegne. Du er nemlig en meget loyal kollega og en, man kan stole på. Når der bliver holdt møder, er du altid meget opmærksom og lyttende over for, hvad andre har at sige, og hvis en kollega spørger om hjælp, er du den første til at melde dig som frivillig. Du er god til at sætte dig i andres sted, og det betyder meget for dig, at folk omkring dig har det godt.
 • Når du kommunikerer med en rød personlighedsprofil, er det en god idé at skrue op for tempoet og være klar i spyttet om, hvad målet med kommunikationen er. 
 • Når du kommunikerer med en blå personlighedsprofil, bør du respektere personens tekniske/mekaniske arbejdsfacon. Derudover kan det være en god idé løbende at give fakta baseret feedback.
 • Når du kommunikerer med en gul personlighedsprofil, er det en fordel, hvis du tager den gule med i dine mange overvejelser og sætter tid af til at diskutere alternative løsninger på problemstillinger. 

Udvikling Kompetencer

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem